Thứ hai,  27/09/2021

Phú Quốc chuyển đổi hình thức đầu tư hai dự án

Thủ tướng Chính Phủ vừa cho phép UBND tỉnh Kiên Giang chuyển đổi hình thức đầu tư hai dự án trên đảo Phú Quốc là dự án xây dựng tuyến đường vòng quanh đảo (đoạn An Thới - Cửa Lấp) và dự án cầu Nguyễn Trung Trực sang hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).Đồng thời, Thủ tướng ủy quyền cho chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm xem xét, quyết định chỉ định nhà đầu tư BT thực hiện 2 dự án trên. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải bảo đảm thực hiện dự án đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và không để thất thoát, lãng phí. Được biết, trước đây hai dự án này thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ.Dự án cầu Nguyễn Trung Trực có chiều dài 268m, tải trọng thiết kế HL93, tổng mức đầu tư trên 202 tỷ đồng. Cò tuyến đường vòng quanh đảo (đoạn An Thới - Cửa Lấp) dài 16km, nền đường rộng 42m, bố trí 6 làn xe, tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ...

Thủ tướng Chính Phủ vừa cho phép UBND tỉnh Kiên Giang chuyển đổi hình thức đầu tư hai dự án trên đảo Phú Quốc là dự án xây dựng tuyến đường vòng quanh đảo (đoạn An Thới – Cửa Lấp) và dự án cầu Nguyễn Trung Trực sang hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Đồng thời, Thủ tướng ủy quyền cho chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm xem xét, quyết định chỉ định nhà đầu tư BT thực hiện 2 dự án trên. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải bảo đảm thực hiện dự án đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và không để thất thoát, lãng phí. Được biết, trước đây hai dự án này thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ.

Dự án cầu Nguyễn Trung Trực có chiều dài 268m, tải trọng thiết kế HL93, tổng mức đầu tư trên 202 tỷ đồng. Cò tuyến đường vòng quanh đảo (đoạn An Thới – Cửa Lấp) dài 16km, nền đường rộng 42m, bố trí 6 làn xe, tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng.

Theo Nhandan