Thứ hai,  20/09/2021

Chi Lăng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ- TTg

LSO-Trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng huyện Chi Lăng luôn quan tâm công tác hỗ trợ, cải thiện về nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2011, được phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, huyện đã đẩy mạnh tiến độ công tác hỗ trợ đến các xã, thị trấn để nhanh chóng giúp các hộ nghèo có nhà ở, ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Xây nhà từ nguồn hỗ trợ 167 (xã Tân Đoàn, Văn Quan)Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, toàn huyện Chi Lăng có 446 hộ được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở, trong đó năm 2011, được phân bổ nguồn kinh phí 3.463 triệu đồng cho 418 hộ, còn 28 hộ chờ đợt II (năm 2012). Mặc dù đến năm nay, huyện mới được nhận kinh phí thực hiện, nhưng trong năm 2010, huyện đã tiến hành hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng 46 nhà ở, trong đó có 17 nhà được trích kinh phí từ quỹ xây nhà đại đoàn kết...

LSO-Trong những năm qua, các cấp, ngành chức năng huyện Chi Lăng luôn quan tâm công tác hỗ trợ, cải thiện về nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2011, được phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, huyện đã đẩy mạnh tiến độ công tác hỗ trợ đến các xã, thị trấn để nhanh chóng giúp các hộ nghèo có nhà ở, ổn định đời sống và phát triển sản xuất.
Xây nhà từ nguồn hỗ trợ 167 (xã Tân Đoàn, Văn Quan)
Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, toàn huyện Chi Lăng có 446 hộ được phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở, trong đó năm 2011, được phân bổ nguồn kinh phí 3.463 triệu đồng cho 418 hộ, còn 28 hộ chờ đợt II (năm 2012). Mặc dù đến năm nay, huyện mới được nhận kinh phí thực hiện, nhưng trong năm 2010, huyện đã tiến hành hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng 46 nhà ở, trong đó có 17 nhà được trích kinh phí từ quỹ xây nhà đại đoàn kết của UBMTTQ huyện, 29 nhà vay từ nguồn ngân sách của huyện. Xã vùng III Hữu Kiên là địa phương có nhiều nhà được hỗ trợ nhất, 118 hộ, đã hoàn thành nhà ở cho 23 hộ đưa vào sự dụng. Sở dĩ, huyện ứng trước kinh phí để làm nhà là do các hộ đó rất bức thiết về nhà ở, không có nhà ở, nhà ở đã quá dột nát, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của bà con nên cần hỗ trợ, khắc phục ngay để các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Trước tình hình nhu cầu về nhà ở trên địa bàn, ngay sau khi có quyết định được phân bổ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở để thực hiện công tác hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác hỗ trợ đảm bảo đúng tiến độ. Ban chỉ đạo đã có công văn đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo. Theo đó, Ban chỉ đạo các xã tổ chức nghiệm thu, bàn giao hoàn tất hồ sơ đối với những hộ đã xây dựng xong để nhận tiền hỗ trợ và có kế hoạch khẩn trương triển khai xây nhà ngay đối với những hộ chưa làm, đồng thời thống kê danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện…
Ông Vi Văn Dung, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của huyện cho biết: Với mục tiêu là giúp các hộ nghèo trên địa bàn sớm có nhà ở, ổn định đời sống, nên mặc dù chỉ được phân bổ kinh phí cho 418 hộ, nhưng huyện quyết tâm thực hiện hoàn thành việc xây nhà ở cho 446 hộ trong năm 2011, bằng cách tiếp tục ứng trước kinh phí của huyện cho 28 hộ còn lại. Phấn đấu thực hiện mục tiêu đó, huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đảm bảo chất lượng và tiến độ làm nhà. Trong thực hiện công tác hỗ trợ, từ xây nhà đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, các xã, thị trấn không chỉ bình xét công bằng, công khai, chính xác đối tượng được hỗ trợ, triển khai kịp thời chính sách đến các thôn, bản, giám sát chặt chẽ các hộ trong quá trình thực hiện, mà quan trọng hơn là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và động viên, giúp đỡ các hộ được hỗ trợ. Bởi vậy, huyện tăng cường đôn đốc các địa phương tích cực phân công các tổ chức hội giúp đỡ các hộ về ngày công, tuyên truyền, động viên các hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nỗ lực tạo điều kiện về cung ứng trước nguồn vật liệu như gạch, ngói, gỗ…

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các hộ làm nhà theo kế hoạch. Với sự quan tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ từ huyện đến các xã, việc hỗ trợ xây nhà sẽ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, giúp các hộ nghèo yên tâm về chỗ ở và tăng gia sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Lâm Như