Thứ hai,  20/09/2021

Phát triển giao thông- những nỗ lực ở Chi Lăng

Bên cạnh công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường, huyện luôn triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Việc cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn cho các xã được thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Đến nay, huyện đã cấp được trên 1.800 tấn, đạt trên 80% kế hoạch năm, đồng thời huyện tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương huy động tốt sức dân, đoàn kết làm đường giao thông, đã bê tông được trên 23km đường. Với sự quan tâm, đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn như vậy, trong những năm qua việc đi lại trên địa bàn huyện Chi Lăng ngày càng thuận lợi hơn. Song, đường giao thông huyện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những thôn, bản ở các xã Quan Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn, Vân An… Vì vậy, huyện đang tiếp tục nỗ lực, đảm bảo việc cung ứng xi măng cho các địa phương, làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đường, trong đó tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư và tích cực hơn trong việc huy động sức dân để không ngừng phát triển, mở rộng hệ thống đường giao thông. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

LSO-Xác định rõ vai trò huyết mạch quan trọng để mở rộng các mối giao lưu phát triển kinh tế- xã hội, trong những năm qua, huyện Chi Lăng đã không ngừng quan tâm, tập trung các nguồn lực phát triển giao thông trên địa bàn. Hệ thống đường giao thông ngày càng hoàn thiện, đã phục vụ đắc lực cho các hoạt động thông thương buôn bán của nhân dân.
Thi công nâng cấp quốc lộ 279 đoạn từ huyện Văn Quan đến huyện Chi Lăng – Ảnh: Khánh Ly
Đường đi xã Chiến Thắng giờ đây đã được đầu tư, mở rộng. Trung tâm xã trở nên sầm uất, sôi động hơn với các dịch vụ hàng tạp hoá, dịch vụ vật tư, phân bón… phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Huyện vừa tranh thủ các nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn vừa chú trọng kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường nhằm đảm bảo đường đi được thông suốt, thuận lợi cho bà con. Trong những tháng đầu năm 2011, đường Chiến Thắng- Lâm Sơn vừa được đầu tư gần 152 triệu đồng để hót đất sụt và nạo vét các rãnh. Các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường nội thôn đều được huy động sức dân bảo vệ, sửa chữa, tính từ đầu năm huyện huy động được trên 20 nghìn công, phát quang tầm nhìn giao thông và san phẳng 84km mặt đường. Các tuyến Mai Sao- Hang Gió, Vạn Linh- Y Tịch, Mỏ Cấy- ngã ba San Mào được giao khoán duy tu, bảo dưỡng tốt. Việc giao khoán duy tu, sửa chữa được huyện giao cho từng nhóm hộ dân tại các thôn, bản trên các tuyến đường. Cùng với sự theo dõi, kiểm tra sát sao hàng tháng và thực hiện tốt nguồn kinh phí phục vụ việc bảo dưỡng đường đi của huyện, các nhóm, tổ được giao khoán đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nên những hư hỏng trên đường đi được kịp thời phát hiện và tiến hành san, lấp các ổ gà, phát quang tầm nhìn, bảo vệ biển báo giao thông… Đối với những hư hỏng trên 5 khối trở lên, nhóm có báo cáo ngay cho huyện để sửa chữa.
Bên cạnh công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường, huyện luôn triển khai, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Việc cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn cho các xã được thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Đến nay, huyện đã cấp được trên 1.800 tấn, đạt trên 80% kế hoạch năm, đồng thời huyện tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương huy động tốt sức dân, đoàn kết làm đường giao thông, đã bê tông được trên 23km đường. Với sự quan tâm, đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn như vậy, trong những năm qua việc đi lại trên địa bàn huyện Chi Lăng ngày càng thuận lợi hơn. Song, đường giao thông huyện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những thôn, bản ở các xã Quan Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn, Vân An… Vì vậy, huyện đang tiếp tục nỗ lực, đảm bảo việc cung ứng xi măng cho các địa phương, làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đường, trong đó tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư và tích cực hơn trong việc huy động sức dân để không ngừng phát triển, mở rộng hệ thống đường giao thông. Từ đó, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Lâm Như