Thứ năm,  23/09/2021

Đổi mới – sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp

Trong vòng 10 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo từ 58% giảm xuống còn 9,4% năm 2010. Việt Nam cũng đã trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010, tuy nhiên mức thu nhập của người dân vẫn còn ở mức thấp so với các nước khác trong khu vực.Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại “Hội thảo Khu vực về các công nghệ và kinh nghiệm đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Liên minh nghiên cứu toàn cầu (GRA) tổ chức ngày 25-5. Hội thảo này nằm trong chương trình nghị sự toàn cầu của Ngân hàng Thế giới về chuyển giao kiến thức. Các quốc gia tham dự Hội thảo lần này bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 70% dân số Việt Nam vẫn sống ở khu vực nông thôn. Thời gian qua Việt Nam cũng đã có nhiều đổi mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa...

Trong vòng 10 năm qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xóa đói giảm nghèo, năm 2003 tỷ lệ hộ nghèo từ 58% giảm xuống còn 9,4% năm 2010. Việt Nam cũng đã trở thành nước có thu nhập trung bình vào năm 2010, tuy nhiên mức thu nhập của người dân vẫn còn ở mức thấp so với các nước khác trong khu vực.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại “Hội thảo Khu vực về các công nghệ và kinh nghiệm đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Liên minh nghiên cứu toàn cầu (GRA) tổ chức ngày 25-5. Hội thảo này nằm trong chương trình nghị sự toàn cầu của Ngân hàng Thế giới về chuyển giao kiến thức. Các quốc gia tham dự Hội thảo lần này bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thái Lan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, 70% dân số Việt Nam vẫn sống ở khu vực nông thôn. Thời gian qua Việt Nam cũng đã có nhiều đổi mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học nhằm hướng sự quan tâm tới người có thu nhập thấp và đang tiếp tục tiếp thu các bài học kinh nghiệm chia sẻ của các quốc gia khác trong lĩnh vực đổi mới và sáng tạo hướng tới nhóm đối tượng này.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao kiến thức cho đại biểu về các công nghệ sáng tạo đổi mới và phát triển bằng cách chia sẻ các kinh nghiệm thành công trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo đổi mới toàn diện tại các quốc gia đang phát triển nhằm giải quyết những thách thức phát triển và các vấn đề các quốc gia này đang gặp phải và tạo thuận lợi cho việc hình thành chính thức, không chính thức quan hệ đối tác và liên minh giữa cộng đồng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia GRA sẽ chia sẻ các trường hợp điển hình về cách các tổ chức thành viên của GRA đã phát triển các công nghệ đổi mới toàn diện trong những lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp (bao gồm cả nuôi trồng thủy sản), chăm sóc sức khỏe chi phí thấp với sự nhấn mạnh đặc biệt về y học cổ truyền, công nghệ sạch, và công nghệ thông tin…

Theo Nhandan