Thứ bảy,  25/09/2021

Tài trợ 200 triệu USD cho Dự án mỏ Đại Hùng

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tối ngày 24-5 đã ký Hợp đồng tài trợ vốn cho Dự án phát triển mỏ Đại Hùng ngoài khơi Việt Nam trị giá 200 triệu USD.Theo đó VietinBank là Ngân hàng thương mại duy nhất tài trợ 200 triệu USD trong bảy năm cho PVEP sử dụng vào mục đích đầu tư một số hạng mục của Dự án phát triển mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(A) ngoài khơi Việt Nam, do Công ty Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) điều hành.Chủ tịch HĐQT Vietinbank Phạm Huy Hùng cho biết thực hiện Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), VietinBank đã, đang và sẵn sàng tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng trọn gói cho PVN và các đơn vị thành viên.Hiện tại, vốn điều lệ của VietinBank đã lên tới gần một tỷ USD với sự tham gia của các cổ đông chiến lược nước ngoài là các tổ chức tài chính quốc tế lớn như: Công ty Tài...

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tối ngày 24-5 đã ký Hợp đồng tài trợ vốn cho Dự án phát triển mỏ Đại Hùng ngoài khơi Việt Nam trị giá 200 triệu USD.

Theo đó VietinBank là Ngân hàng thương mại duy nhất tài trợ 200 triệu USD trong bảy năm cho PVEP sử dụng vào mục đích đầu tư một số hạng mục của Dự án phát triển mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(A) ngoài khơi Việt Nam, do Công ty Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) điều hành.

Chủ tịch HĐQT Vietinbank Phạm Huy Hùng cho biết thực hiện Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), VietinBank đã, đang và sẵn sàng tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng trọn gói cho PVN và các đơn vị thành viên.

Hiện tại, vốn điều lệ của VietinBank đã lên tới gần một tỷ USD với sự tham gia của các cổ đông chiến lược nước ngoài là các tổ chức tài chính quốc tế lớn như: Công ty Tài chính quốc tế (IFC) và sắp tới là Bank of Nova Scotia (Canada).

Việc VietinBank tài trợ vốn cho dự án là cơ sở quan trọng để PVEP tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(A) thuộc bể trầm tích Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam, ở vùng nước sâu xa bờ, có ý nghĩa chính trị – kinh tế, an ninh – quốc phòng quan trọng. Mặc dù gặp nhiều thách thức do cấu tạo địa chất phức tạp, trong những năm qua, hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ đã đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí của PVEP.

Theo Nhandan