Thứ bảy,  18/09/2021

Tháng 5, tốc độ tăng CPI chậm lại

Tổng cục Thống kê ngày 24-5 chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của cả nước tăng 2,21% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 3,32% của tháng 4. Với mức tăng này, CPI tháng 5 đã tăng 12,07% so với tháng 12-2010 và tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân năm tháng đầu năm tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2010.Tháng 5, ngoại trừ nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá 1,68%, còn lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác đều tăng giá từ 0,25% đến 3,19%. Trong đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng giá cao nhất với mức tăng 3,19%. Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,01%, trong đó, nhóm lương thực tăng 1,77%; nhóm thực phẩm tăng 3,53%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 2,67%. Nhóm giao thông tăng 2,67%. Một số nhóm hàng khác có mức tăng giá thấp như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,88%; nhóm giáo dục tăng 0,25%...Chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 1,43% so với tháng...

Tổng cục Thống kê ngày 24-5 chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của cả nước tăng 2,21% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 3,32% của tháng 4. Với mức tăng này, CPI tháng 5 đã tăng 12,07% so với tháng 12-2010 và tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân năm tháng đầu năm tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2010.

Tháng 5, ngoại trừ nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá 1,68%, còn lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác đều tăng giá từ 0,25% đến 3,19%. Trong đó, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng giá cao nhất với mức tăng 3,19%. Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,01%, trong đó, nhóm lương thực tăng 1,77%; nhóm thực phẩm tăng 3,53%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 2,67%. Nhóm giao thông tăng 2,67%. Một số nhóm hàng khác có mức tăng giá thấp như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,92%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,88%; nhóm giáo dục tăng 0,25%…

Chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 1,43% so với tháng trước và tăng 4,8% so với tháng 12-2010. Còn chỉ số giá USD giảm 0,98% so với tháng trước nhưng tăng 1,03% so với tháng 12-2010.

Theo Nhandan