Thứ bảy,  18/09/2021

Cả nước xuất khẩu gần ba triệu tấn gạo

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu gạo của Việt Nam đến hết tháng 5 dự kiến gần ba triệu tấn. Đến ngày 20-5, cả nước đã xuất khẩu 2,87 triệu tấn, kim ngạch 1,36 tỷ USD; tăng 20,6% về lượng và 23,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng giảm. Giá gạo loại 25% tấm giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Gạo 5% tấm giảm 10 USD/tấn đã khiến giá lúa tại các tỉnh phía nam giảm nhẹ. Đến nay, nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, sản lượng đạt 10,36 triệu...

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu gạo của Việt Nam đến hết tháng 5 dự kiến gần ba triệu tấn. Đến ngày 20-5, cả nước đã xuất khẩu 2,87 triệu tấn, kim ngạch 1,36 tỷ USD; tăng 20,6% về lượng và 23,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.

Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng giảm. Giá gạo loại 25% tấm giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Gạo 5% tấm giảm 10 USD/tấn đã khiến giá lúa tại các tỉnh phía nam giảm nhẹ. Đến nay, nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, sản lượng đạt 10,36 triệu tấn.

Theo Nhandan