Thứ hai,  27/09/2021

Phát triển thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi chi nhánh của mình tại các tỉnh, thành phố về việc triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS). Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2011, việc kết nối liên thông mạng lưới POS phải được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.Từ cuối năm 2010 và đầu năm 2011, chương trình kết nối liên thông và phát triển thanh toán thẻ qua POS mới được triển khai thí điểm tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đến nay, NHNN yêu cầu ba địa bàn này tiến hành sơ kết kết quả thực hiện từ nay đến hết năm nhằm rút kinh nghiệm để tiếp tục phát triển, mở rộng trên toàn quốc. NHNN cũng yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố lập kế hoạch triển khai mở rộng, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp các sở, ban, ngành để tiếp tục chỉ đạo, triển khai, lồng ghép nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi chi nhánh của mình tại các tỉnh, thành phố về việc triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS). Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2011, việc kết nối liên thông mạng lưới POS phải được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ cuối năm 2010 và đầu năm 2011, chương trình kết nối liên thông và phát triển thanh toán thẻ qua POS mới được triển khai thí điểm tại ba thành phố lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đến nay, NHNN yêu cầu ba địa bàn này tiến hành sơ kết kết quả thực hiện từ nay đến hết năm nhằm rút kinh nghiệm để tiếp tục phát triển, mở rộng trên toàn quốc. NHNN cũng yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố lập kế hoạch triển khai mở rộng, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp các sở, ban, ngành để tiếp tục chỉ đạo, triển khai, lồng ghép nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới. Đối với các địa bàn chưa triển khai kết nối và thanh toán thẻ qua POS, NHNN yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo triển khai việc kết nối liên thông mạng lưới thanh toán thẻ qua POS giữa các liên minh thẻ và phát triển thanh toán thẻ ngân hàng qua POS trên địa bàn. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội trên địa bàn, Ban chỉ đạo này sẽ xây dựng kế hoạch và đăng ký thời điểm triển khai kết nối mạng lưới POS trên địa bàn vào một trong ba mốc thời gian là cuối tháng 6, tháng 9 hoặc tháng 12-2011. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các công ty chuyển mạch thẻ Banknetvn, Smartlink, VNBC và các ngân hàng thương mại trên địa bàn cập nhật phần mềm cho các máy POS và tiến hành chạy thử kỹ thuật để bảo đảm sự kết nối liên thông hệ thống POS trên thực tế.

Chủ tịch Hiệp hội Thẻ Việt Nam Nguyễn Thu Hà cho biết, để tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng thẻ, hiện nay các ngân hàng đều đang nỗ lực mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ và đến hết năm 2010, toàn thị trường đã có gần 54 nghìn máy POS được triển khai lắp đặt. Với một mạng lưới rộng, việc đẩy nhanh kết nối liên thông mạng POS, khách hàng sử dụng thẻ có thể yên tâm sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa, dịch vụ một cách thuận tiện, dễ dàng mà không phải đến máy ATM để rút tiền mặt rồi lại sử dụng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ như hiện nay. Việc phát triển hệ thống chấp nhận thẻ qua POS ngoài việc tạo môi trường phát triển các tiện ích của việc dùng thẻ còn giúp người dân không mất phí khi phải rút tiền mặt qua máy ATM, một vấn đề khúc mắc giữa ngân hàng và người sử dụng thẻ ATM trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, lượng tiền mặt trong lưu thông cũng như thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư sẽ được hạn chế hiệu quả, qua đó góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của Chính phủ.

Theo Nhandan