Thứ bảy,  18/09/2021

TP Hồ Chí Minh: Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 5, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn duy trì ở mức khá nhưng sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.Tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt 36.252 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng 4; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,16 tỷ USD, giảm 9,9%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 53.863 tỷ đồng, tăng 4,2% so tháng 4 và tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2010... Chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tăng 2,38% vẫn cao so các tỉnh, thành khác trong cả nước.Trong tháng 6, để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, điều chỉnh việc thu thuế cho phù hợp. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bên cạnh việc cắt giảm 453 tỷ đồng của 95 dự án chưa hiệu quả, thành phố ưu tiên vốn cho các công trình chống ngập, xây dựng trường học, bảo đảm phòng học cho học sinh trong năm học mới....

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 5, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố vẫn duy trì ở mức khá nhưng sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

Tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt 36.252 tỷ đồng, tăng 2,7% so tháng 4; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,16 tỷ USD, giảm 9,9%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 53.863 tỷ đồng, tăng 4,2% so tháng 4 và tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2010… Chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tăng 2,38% vẫn cao so các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Trong tháng 6, để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, thành phố sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, điều chỉnh việc thu thuế cho phù hợp. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bên cạnh việc cắt giảm 453 tỷ đồng của 95 dự án chưa hiệu quả, thành phố ưu tiên vốn cho các công trình chống ngập, xây dựng trường học, bảo đảm phòng học cho học sinh trong năm học mới. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, công trình giao thông, các công trình sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2011, để phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời sẽ thúc đẩy việc thu hút các nhà đầu tư vào TP Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan