Thứ tư,  22/09/2021

Giá USD tiếp tục giảm

Ngày 26-5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ở mức 20.658 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so ngày 25-5.Như vậy, trong tháng 5, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng đã giảm 45 đồng và đang ở mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Các ngân hàng thương mại niêm yết USD phổ biến ở mức 20.580 - 20.680 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD so ngày 25-5.Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do trong những ngày gần đây giao dịch ở mức thấp hơn trên thị trường chính thức, ở mức quanh 20.550 - 20.580...

Ngày 26-5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ở mức 20.658 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so ngày 25-5.

Như vậy, trong tháng 5, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng đã giảm 45 đồng và đang ở mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Các ngân hàng thương mại niêm yết USD phổ biến ở mức 20.580 – 20.680 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD so ngày 25-5.

Đáng chú ý, giá USD trên thị trường tự do trong những ngày gần đây giao dịch ở mức thấp hơn trên thị trường chính thức, ở mức quanh 20.550 – 20.580 đồng/USD.

Theo Nhandan