Chủ nhật,  26/09/2021

Huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo- điểm sáng ở Văn Quan

Hiện nay, trên địa bàn chỉ còn có 2 tổ tiết kiệm và vay vốn ở vùng sâu, vùng xa có ít hội viên và chủ yếu là vay vốn chương trình không lãi suất, còn nhiều khó khăn nên chưa tham gia chương trình huy động. Ngân hàng đang tiếp tục tuyên truyền, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, động viên, khuyến khích các hộ dân tiết kiệm, phấn đấu 100% các tổ tham gia huy động trong quý II. Qua đó, không ngừng tăng nguồn vốn huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo thêm nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

LSO-Mặc dù là một chương trình mới thực hiện từ năm 2010, nhưng huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ. Một trong ba địa phương triển khai thực hiện tốt và có số dư tiết kiệm lớn, đó là huyện Văn Quan. Chương trình huy động đã từng bước có những kết quả đáng khích lệ, đang tích cực bổ sung nguồn vốn cho vay mới trên địa bàn huyện.
Sản xuất gạch bê tông ở thị trấn Văn Quan
Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ nghèo nhằm từng bước tạo cho người nghèo có ý thức dành tiền tiết kiệm để tạo nguồn vốn tự có và quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính. Đồng thời, thông qua chương trình còn tạo thêm nguồn vốn để Ngân hàng mở rộng cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Với mục đích, ý nghĩa quan trọng đó, ngay sau khi Chi nhánh tỉnh chỉ đạo, triển khai văn bản số 295/NHCS-TDNN, ngày 22/2/2010 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan đã chủ động tham mưu cho UBND huyện về triển khai chương trình huy động trên địa bàn. Ngân hàng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ huy động cho 100% tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các đối tượng là bí thư, chủ tịch UBND xã, trưởng thôn… Cùng với tích cực tuyên truyền và tập huấn, Ngân hàng còn giao chỉ tiêu cho từng cán bộ tín dụng phụ trách theo địa bàn, giao chỉ tiêu cho các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở, nhằm đưa nhanh chương trình vào trong dân như các chương trình cho vay vốn ưu đãi đã thực hiện trên địa bàn. Đến tháng 7/2010, tại phòng giao dịch huyện bắt đầu có số dư tiết kiệm, hết năm 2010 trên địa bàn huy động được 720 triệu đồng, vượt 120 triệu đồng so với kế hoạch, với 239 tổ/244 tổ tham gia huy động.
Chị Nguyễn Thị Mai Sao, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện cho biết: Huyện Văn Quan gồm có 24 xã, thị trấn, trong đó có nhiều xã, thôn vùng III, đường giao thông đi lại khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế. Mặt khác, cán bộ ngân hàng ít, trong khi đây là một chương trình huy động mới, đối tượng là hộ nghèo… Chính vì vậy, để có được những kết quả huy động vượt kế hoạch như trên, Ngân hàng đã nỗ lực rất nhiều trong triển khai thực hiện chương trình huy động. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền tại các buổi giao dịch, niêm yết ở các điểm giao dịch xã và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đội ngũ cán bộ tín dụng còn phải đến các thôn, bản tuyên truyền trực tiếp để các hộ vay vốn ai cũng nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Từ đó, các hộ dân hiểu, đồng tình và tham gia gửi tiết kiệm ngày càng nhiều, với số tiền gửi từ 1.000 đồng trở lên. Trong 3 tháng đầu năm 2011 có thêm 3 tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia huy động, tổng số dư huy động được trong quý là 310 triệu đồng. Từ nguồn vốn huy động của người nghèo, phòng giao dịch đã tái đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách hơn 600 triệu đồng, góp phần tích cực vào phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn chỉ còn có 2 tổ tiết kiệm và vay vốn ở vùng sâu, vùng xa có ít hội viên và chủ yếu là vay vốn chương trình không lãi suất, còn nhiều khó khăn nên chưa tham gia chương trình huy động. Ngân hàng đang tiếp tục tuyên truyền, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, động viên, khuyến khích các hộ dân tiết kiệm, phấn đấu 100% các tổ tham gia huy động trong quý II. Qua đó, không ngừng tăng nguồn vốn huy động thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo thêm nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Lâm Như