Thứ hai,  20/09/2021

Hà Nội: Không cắt điện dịp thi Tốt nghiệp THPT năm 2011

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn Thành phố thời gian chuẩn bị thi ở địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và đảm bảo điện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011. Để đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 diễn ra từ ngày 02/6/2011 đến hết ngày 04/6/2011 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 diễn ra từ ngày 22/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và yêu cầu Trung tâm Điều độ - Thông tin, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và các Công ty Điện lực quận, huyện triển khai việc đảm bảo điện cho các địa điểm phục vụ thi trong toàn thành phố.Gấp rút sữa chữa đảm bảo không cắt điện trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2011Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn Thành phố Hà Nội, tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định...

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn Thành phố thời gian chuẩn bị thi ở địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và đảm bảo điện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011.

Để đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 diễn ra từ ngày 02/6/2011 đến hết ngày 04/6/2011 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 diễn ra từ ngày 22/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và yêu cầu Trung tâm Điều độ – Thông tin, Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và các Công ty Điện lực quận, huyện triển khai việc đảm bảo điện cho các địa điểm phục vụ thi trong toàn thành phố.
Gấp rút sữa chữa đảm bảo không cắt điện trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2011
Theo đó, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn Thành phố Hà Nội, tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định trong thời gian chuẩn bị thi: Các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và Ban chỉ đạo thi Thành Phố trong thời gian phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2011và thi tốt nghiệp THPT năm 2011: từ 31/5/2011 đến hết ngày 04/6/2011 và kỳ thi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012: từ 20/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011.
Đối với các Công ty Điện lực quận, huyện, căn cứ vào danh sách dự kiến Hội đồng thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp, chủ động liên hệ với các phòng Giáo dục – Đào tạo quận, huyện sở tại để kiểm tra lại danh sách các địa điểm cần đảm bảo điện phục vụ kỳ thi.
Tiến hành kiểm tra đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm thi, nếu không đạt yêu cầu vận hành cần sửa chữa, khắc phục ngay. Xây dựng phương án đảm bảo điện tại các Hội đồng ra đề thi, sao in đề thi, chấm thi, các địa điểm lưu trữ dữ liệu và xử lý kết quả thi (phương án cấp điện: yêu cầu phải có 2 nguồn, lập lịch trực trong các ngày thi, phân rõ trách nhiệm tại các điểm cần đảm bảo điện phục vụ thi tốt nghiệp).
Chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố, hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

Theo Dantri