Thứ bảy,  18/09/2021

Từ ngày 1-10, xuất khẩu gạo phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa có thông báo, đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã có đủ kho chứa, cơ sở xay, xát khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký để Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.Kể từ ngày 1-10, doanh nghiệp không có giấy chứng nhận này sẽ không được kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc; một cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn...

Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa có thông báo, đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã có đủ kho chứa, cơ sở xay, xát khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký để Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
Kể từ ngày 1-10, doanh nghiệp không có giấy chứng nhận này sẽ không được kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có ít nhất một kho chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc; một cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ…
Theo Nhandan