Thứ hai,  20/09/2021

Hơn 20 triệu USD cho phát triển nông thôn miền núi Hòa Bình và Cao Bằng

Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS- ARD) giai đoạn II từ tháng 5-2011 đến tháng 4-2015 sẽ được triển khai đầu tháng 6 tới tại hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng. Tổng ngân sách dự án cả hai giai đoạn là hơn 20 triệu USD.Đây là chương trình do chính phủ Thụy Sỹ, Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ (SDC) thiết kế và hỗ trợ vốn, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Cao Bằng, phối hợp với UBND các huyện, xã cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính hai tỉnh thực hiện. Theo đó, ngân sách của chương trình tại tỉnh Hòa Bình là 7,9 triệu USD, tại tỉnh Cao Bằng là 4,7 triệu USD. Nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật chương trình là 1,5 triệu USD. Trước đó, trong giai đoạn 1 (từ 2008-2010), với tổng ngân sách là hơn 6,5 triệu USD, chương trình đã triển khai tới 960.000 người dân tại 210 xã thuộc tỉnh Hòa Bình và 75 xã thuộc tỉnh Cao Bằng.Mục tiêu chính của dự án là tăng cường cho cấp xã trong...

Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn (PS- ARD) giai đoạn II từ tháng 5-2011 đến tháng 4-2015 sẽ được triển khai đầu tháng 6 tới tại hai tỉnh Hòa Bình và Cao Bằng. Tổng ngân sách dự án cả hai giai đoạn là hơn 20 triệu USD.

Đây là chương trình do chính phủ Thụy Sỹ, Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ (SDC) thiết kế và hỗ trợ vốn, phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Cao Bằng, phối hợp với UBND các huyện, xã cùng Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính hai tỉnh thực hiện. Theo đó, ngân sách của chương trình tại tỉnh Hòa Bình là 7,9 triệu USD, tại tỉnh Cao Bằng là 4,7 triệu USD. Nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật chương trình là 1,5 triệu USD. Trước đó, trong giai đoạn 1 (từ 2008-2010), với tổng ngân sách là hơn 6,5 triệu USD, chương trình đã triển khai tới 960.000 người dân tại 210 xã thuộc tỉnh Hòa Bình và 75 xã thuộc tỉnh Cao Bằng.

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường cho cấp xã trong công tác lập kế hoạch kinh tế xã hội, xây dựng năng lực cho hệ thống cung cấp dịch vụ công nhằm hoạt động có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu người dân.

Dự án tập trung vào 7 hoạt động chính: lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP), xây dựng Quỹ phát triển xã (CDF), nâng cao năng lực quản lý tài chính xã (CFM), thực hiện các lớp học hiện trường (FFS) cho người dân, mở các điểm dịch vụ thú y, xây dựng các điểm dịch vụ Bảo vệ thực vật liên xã (PPSP), hoàn thiện các nhóm sử dụng nước (WUG).

Trong giai đoạn 1, dự án hỗ trợ người dân lập các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Dựa theo đề xuất của người dân các địa phương, nguồn vốn được phân chia để thực hiện theo đặc trưng từng xã. Dự án chú trọng vào các chương trình tập huấn, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng (đường sá, các công trình thủy lợi), cung cấp cho người dân giống chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng lò sấy nông sản, tủ thuốc thú y…Ngoài ra, 20 đơn vị cải cách tổ chức nông thôn cũng được tham gia các khóa huấn luyện nâng cao năng lực cán bộ.

Ở giai đoạn II, chương trình hướng tới việc nhân rộng các kế hoạch đang được thực hiện từ giai đoạn I, phân cấp quản lý tài chính xuống cấp xã và cải thiện các dịch vụ công. Theo đó, một số mô hình kế hoạch dựa trên nhu cầu người dân từng địa phương đã được thử nghiệm thành công tại các xã trong giai đoạn 1 sẽ được tiêu chuẩn hóa trên địa bàn hai tỉnh.

Nguồn vốn thực hiện dự án ngoài từ phía SDC cung cấp còn có sự tham gia đóng góp hai tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và của chính người dân địa phương.

Theo Nhandan