Thứ tư,  22/09/2021

5 nhóm hàng không cần tờ khai hải quan vẫn được khấu trừ thuế

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương xử lý vướng mắc trong việc mở tờ khai hải quan đối với điện nước, văn phòng phẩm hàng hóa sinh hoạt hàng ngày, vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các hàng hóa xuất khẩu (áp dụng thuế suất 0%) là nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng và điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan không cần tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bán hàng vào khu phi thuế quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy...

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn các Cục Thuế và Cục Hải quan địa phương xử lý vướng mắc trong việc mở tờ khai hải quan đối với điện nước, văn phòng phẩm hàng hóa sinh hoạt hàng ngày, vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các hàng hóa xuất khẩu (áp dụng thuế suất 0%) là nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng và điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan không cần tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bán hàng vào khu phi thuế quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác theo quy định.

Theo Nhandan