Thứ tư,  22/09/2021

Vicem đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Với trách nhiệm là một doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trên thị trường xi-măng, Tổng công ty công nghiệp Xi-măng Việt Nam (Vicem) đã xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng tháng, quý, sáu tháng và cả năm. Mục tiêu chính của chương trình là phát huy cao nhất mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm Vicem.Gắn trách nhiệm đến từng phòng, ban chức năngĐể sản xuất kinh doanh thật sự hiệu quả trong bối cảnh các yếu tố như: giá điện, than, lãi suất ngân hàng... đang có nhiều biến động. Tổng công ty đã tập trung rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ thi công các dự án đầu tư đã được phê duyệt. Thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ các dự án đầu tư chưa thật sự cấp bách hoặc khó khăn về thu xếp vốn, về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Trước mắt, tập trung vào những dự án trong lĩnh vực kinh doanh chính, có khả năng hoàn thành trong năm...

Với trách nhiệm là một doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trên thị trường xi-măng, Tổng công ty công nghiệp Xi-măng Việt Nam (Vicem) đã xây dựng chương trình hành động cụ thể cho từng tháng, quý, sáu tháng và cả năm. Mục tiêu chính của chương trình là phát huy cao nhất mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm Vicem.

Gắn trách nhiệm đến từng phòng, ban chức năng

Để sản xuất kinh doanh thật sự hiệu quả trong bối cảnh các yếu tố như: giá điện, than, lãi suất ngân hàng… đang có nhiều biến động. Tổng công ty đã tập trung rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ thi công các dự án đầu tư đã được phê duyệt. Thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ các dự án đầu tư chưa thật sự cấp bách hoặc khó khăn về thu xếp vốn, về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Trước mắt, tập trung vào những dự án trong lĩnh vực kinh doanh chính, có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và 2012. Đến nay, tổng giá trị khối lượng đầu tư các dự án đề nghị phê duyệt cho ngân sách năm 2011 của Vicem là 5.286 tỷ đồng, Tổng công ty sẽ cắt giảm và giãn tiến độ đầu tư hơn 12 dự án với tổng giá trị 2.843 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dứt điểm trong năm 2011 các dự án xi-măng Hà Tiên 2-2 và Trạm nghiền Cam Ranh; triển khai bước một dự án Trung tâm điều hành Tổng công ty và các dự án tận dụng nhiệt thừa chạy máy phát điện ở tất cả các nhà máy xi-măng, đáp ứng kịp thời yêu cầu tiết kiệm điện năng của Chính phủ; triển khai dự án mua lại cổ phần của Vinaconex tại Công ty cổ phần xi-măng Cẩm Phả.

Cùng với công tác rà soát, cắt giảm và giãn tiến độ một số dự án, Vicem đã tiến hành quyết liệt công tác đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp. Theo đó, điều chuyển, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực bảo đảm tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý tài chính theo chiến lược phát triển của Tổng công ty, chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa công ty mẹ theo chỉ đạo của Chính phủ, gấp rút hoàn thành Đề án Tập đoàn Công nghiệp Xi-măng trình Thủ tướng Chính phủ. Từng đơn vị xây dựng phương án, giải pháp mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, mở rộng, tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết với các đơn vị ngoài ngành, xây dựng quy chế đào tạo, gắn đào tạo với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch cán bộ.

Năm 2011, Vicem dự kiến phải trả khoản nợ khoảng 3.200 tỷ đồng, tương đương đầu tư mới một nhà máy xi-măng lớn. Vì vậy, nhằm tận dụng tối đa sức mạnh tài chính toàn Tổng công ty, việc huy động và quản lý, sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả được coi trọng. Trước hết tập trung kiểm tra, giám sát việc vay nợ, sử dụng vốn và thanh toán nợ của các đơn vị, nhất là những khoản vay ngắn hạn, sau đó mới đến mục tiêu sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tự trang trải được các khoản vốn vay, giữ vững và tăng thị phần, đẩy mạnh xuất khẩu để thu ngoại tệ trả nợ, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn Tổng công ty. Đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm, dịch vụ, kết hợp đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý.

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ được Tổng công ty triển khai tới từng đơn vị thành viên, giao nhiệm vụ cho các ủy viên ban chấp hành theo dõi thực hiện theo từng địa bàn, lĩnh vực được phân công. Định kỳ tại hội nghị giao ban hằng tháng của Tổng công ty, các phòng, ban kết hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất hướng xử lý.

Tiết kiệm để sản xuất kinh doanh hiệu quả và bảo đảm an sinh xã hội

Một trong những biện pháp đang được triển khai mạnh mẽ tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty là thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vicem tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi đồng bộ từ các định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, định mức khai thác, sử dụng máy móc thiết bị… đến việc chi tiêu, sử dụng ô-tô, điện thoại, trang bị tài sản, định mức lao động, tiền lương. Thực hiện giảm ít nhất 1% giá thành sản phẩm so với định mức và giảm 10% chi phí thường xuyên, 5% các chi phí khác so với kế hoạch ngân sách đã duyệt. Tại một số nhà máy xi-măng như: Hà Tiên, Bỉm Sơn, Tam Điệp, Bút Sơn, Hoàng Thạch…, phong trào tiết kiệm đã làm lợi hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị thành viên giảm thấp nhất vật tư tồn kho, thực hiện nghiêm túc quy định về mua sắm nguyên liệu, vật tư, phụ tùng phù hợp chiến lược phát triển và đúng quy định, bảo đảm chất lượng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời các chi tiêu bất hợp lý.

Với phương châm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, Tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động nguồn cung xi-măng để bình ổn thị trường. Mặc dù, không đặt nặng vấn đề tăng trưởng nhưng Vicem cũng mạnh dạn đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2011: tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ đạt 19 đến 20 triệu tấn, doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt ít nhất 1.000 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, đòi hỏi Vicem phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp của các đơn vị, nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị, công nghệ sản xuất chính, nhất là phát huy tối đa công suất các dự án vừa mới được đầu tư. Bên cạnh đó, Vicem vẫn tiếp tục chỉ đạo sự phối hợp đồng bộ hoạt động của các công ty thành viên để nâng cao kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, từng bước hoàn thiện mô hình một Vicem thống nhất.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc bảo đảm an sinh xã hội luôn được Tổng công ty quan tâm. Vicem đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, một mặt tăng cường các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mặt khác bảo đảm việc làm và đời sống ổn định cho người lao động với thu nhập khá. Tổng công ty tiến hành rà soát cam kết với các địa phương để nghiêm túc đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ theo đúng tiến độ. Đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo, xóa đói, giảm nghèo, ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, bão lũ và người dân gặp thảm họa tại các nước trên thế giới. Vừa qua, Vicem đã trao quà trị giá hơn bốn tỷ đồng ủng hộ người dân Nhật Bản trong thảm họa động đất, sóng thần. Bằng nỗ lực và quyết tâm của toàn tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tin tưởng năm 2011 Vicem sẽ hoàn thành vượt kế hoạch Nhà nước giao, tiếp tục giữ vị trí số một trong ngành sản xuất xi-măng Việt Nam.

Theo Nhandan