Thứ tư,  22/09/2021

Vay 620 triệu USD đầu tư cho y tế, giao thông, môi trường và điện lực

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt NamVictoria Kwakwa ký Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan cho năm dự án “ Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viên”, “Giao thông đô thị Hải Phòng”; “Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, khoản Tài trợ bổ sung”, “Chương trình 135 giai đoạn 2, khoản tài trợ lần thứ 3”; “Truyền tải và phân phối điện 2” với tổng trị giá 620 triệu USD.Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án, có tổng kinh phí thực hiện dự án là 155 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng ngân sách Trung ương. Dự án triển khai ưu tiên các vùng khó khăn về quản lý chất thải y tế như vùng ĐBSCL, miền núi phía bắc, Tây Nguyên.Dự án giao thông đô thị Hải Phòng do Sở Giao thông - Vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức...

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt NamVictoria Kwakwa ký Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan cho năm dự án “ Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viên”, “Giao thông đô thị Hải Phòng”; “Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, khoản Tài trợ bổ sung”, “Chương trình 135 giai đoạn 2, khoản tài trợ lần thứ 3”; “Truyền tải và phân phối điện 2” với tổng trị giá 620 triệu USD.

Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án, có tổng kinh phí thực hiện dự án là 155 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng ngân sách Trung ương. Dự án triển khai ưu tiên các vùng khó khăn về quản lý chất thải y tế như vùng ĐBSCL, miền núi phía bắc, Tây Nguyên.

Dự án giao thông đô thị Hải Phòng do Sở Giao thông – Vận tải Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự án là 276,71 triệu USD, trong đó vay vốn WB là 175,10 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của thành phố Hải Phòng.

Dự án vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải triển khai thực hiện tại các thành phố Nha Trang, Quy Nhơn, Đồng Hới với vốn vay WB là 124,7 triệu USD.

“Chương trình 135 giai đoạn 2” với khoản tài trợ lần thứ 3 tương đương 100 triệu USD, thời hạn vay 35 năm, trong đó 10 năm ân hạn lãi suất 0%, phí dịch vụ 0,75%/năm.

Dự án “Truyền tải và phân phối điện 2” do chủ đầu tư là Tập đoàn điện lực Việt Nam với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 372,4 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 180 triệu USD.

Theo Nhandan