Thứ sáu,  02/12/2022

Khởi động Dự án Hệ thống lưu trữ cho trung tâm dữ liệu Bộ Tài chính

Tại Hà Nội, Bộ Tài chính cùng Tập đoàn Công nghệ CMC và Hãng EMC chính thức khởi động Dự án Hệ thống lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu của bộ. Đây là dự án có tầm quan trọng làm tiền đề cho kế hoạch triển khai mô hình điện toán đám mây vào năm 2012 của Bộ Tài chính.Việc triển khai dự án cho phép tập trung hóa việc lưu trữ dữ liệu trên một nền tảng công nghệ lưu trữ tầm cao và chuyên nghiệp, tạo tiền đề cho việc ảo hóa các ứng dụng cũng như xây dựng trung tâm dự phòng dữ liệu vào năm...

Tại Hà Nội, Bộ Tài chính cùng Tập đoàn Công nghệ CMC và Hãng EMC chính thức khởi động Dự án Hệ thống lưu trữ cho Trung tâm dữ liệu của bộ. Đây là dự án có tầm quan trọng làm tiền đề cho kế hoạch triển khai mô hình điện toán đám mây vào năm 2012 của Bộ Tài chính.

Việc triển khai dự án cho phép tập trung hóa việc lưu trữ dữ liệu trên một nền tảng công nghệ lưu trữ tầm cao và chuyên nghiệp, tạo tiền đề cho việc ảo hóa các ứng dụng cũng như xây dựng trung tâm dự phòng dữ liệu vào năm 2012.

Theo Nhandan