Thứ sáu,  02/12/2022

Cách sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi ở Văn An

LSO-Đến xã Văn An, huyện Văn Quan giờ đây có nhiều đổi mới, sự đổi mới được thể hiện từ việc đưa công cụ, công nghệ vào sản xuất đến tư duy làm kinh tế của người dân. Đó là kết quả của những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, những buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm… và đặc biệt là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi vào phát triển sản xuất của từng hộ gia đình. Chăn nuôi lợn hộ gia đình ở xã Văn AnViệc vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện chủ yếu thông qua uỷ thác của các tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy, nguồn vốn có được sử dụng hiệu quả hay không phụ thuộc không ít vào hoạt động của các hội, đoàn thể ở cơ sở. Trong những năm qua, các tổ chức hội, đoàn thể xã Văn An đã luôn thực hiện tốt các công đoạn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội về các chương trình vay vốn. Từ đó, tích cực tham gia cùng chính quyền cơ sở...

LSO-Đến xã Văn An, huyện Văn Quan giờ đây có nhiều đổi mới, sự đổi mới được thể hiện từ việc đưa công cụ, công nghệ vào sản xuất đến tư duy làm kinh tế của người dân. Đó là kết quả của những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, những buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm… và đặc biệt là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi vào phát triển sản xuất của từng hộ gia đình.
Chăn nuôi lợn hộ gia đình ở xã Văn An
Việc vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện chủ yếu thông qua uỷ thác của các tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy, nguồn vốn có được sử dụng hiệu quả hay không phụ thuộc không ít vào hoạt động của các hội, đoàn thể ở cơ sở. Trong những năm qua, các tổ chức hội, đoàn thể xã Văn An đã luôn thực hiện tốt các công đoạn uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội về các chương trình vay vốn. Từ đó, tích cực tham gia cùng chính quyền cơ sở trong công tác bình xét đối tượng vay, tuyên truyền lồng ghép kịp thời các chính sách vốn ưu đãi, quản lý tốt nguồn vốn trong quá trình sử dụng… Để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, các hoạt động tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, nâng cao hiểu biết, ứng dụng triển khai các mô hình làm kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương không ngừng được đẩy mạnh. Cùng với kĩ thuật, các hội, đoàn thể còn tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm giúp các hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế. Đồng thời với kiến thức làm ăn, các tổ tiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã gồm có 14 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó Hội phụ nữ và Hội cựu chiến binh có số tổ nhiều nhất. Các tổ tiết kiệm và vay vốn đã luôn theo dõi, giám sát mục đích sử dụng vốn và hướng dẫn, động viên, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, đôn đốc thu nợ, thu lãi đúng kì… Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể, nhân dân xã Văn An đã biết sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Đó là kết hợp kĩ thuật, kinh nghiệm gắn với tình hình kinh tế địa phương và ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn. Trong những năm qua, xã đã đầu tư hàng tỷ đồng vốn vay mua sắm máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm nước, máy xay xát, phân bón, giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Ông Hoàng Mạnh Quý, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Có nguồn vốn vay ưu đãi, nhân dân có cơ hội tăng gia sản xuất, diện tích gieo trồng được tận dụng, quy mô chăn nuôi, trồng rừng ngày càng mở rộng. Thay đổi rõ rệt nhất trên địa bàn là phong trào chăn nuôi phát triển mạnh mẽ trong 3 năm trở lại đây. Ở cả 10 thôn, bản, hầu hết các hộ tham gia phát triển kinh tế chăn nuôi lợn thịt, lợn nái và gia cầm, trong đó nhiều hộ nuôi đàn lợn đến 2- 3 chục con. Từ chăn nuôi, nguồn thu nhập của các hộ ổn định, đời sống được nâng cao. Nguồn vốn phát huy hiệu quả, tỷ lệ thu lãi, thu nợ đạt cao, nợ quá hạn rất ít. Hiện, tổng dư nợ toàn xã trên 10,6 tỷ đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ chiếm hơn 11 triệu đồng.

Toàn xã hiện còn 129 hộ nghèo, nhu cầu vay vốn sản xuất còn nhiều. Vì vậy, các tổ chức hội đẩy mạnh sự phối kết hợp với các ngành chức năng huyện, tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách, đồng thời tăng cường quản lý nguồn vốn và hướng dẫn người dân đầu tư vốn làm kinh tế. Qua đó, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã phát triển.

Lâm Như