Thứ tư,  28/09/2022

Ký hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam

Vừa qua, Tổng công ty bảo hiểm bưu điện PTI và tập đoàn FPT đã ký kết hợp đồng bảo hiểm cho gần 12.000 cán bộ nhân viên của tập đoàn. Theo đó, PTI là nhà bảo hiểm cho các cán bộ nhân viên của của tập đoàn FPT (bao gồm 25 công ty thành viên) giai đoạn 2011 - 2012. Với tổng phí bảo hiểm 18 tỷ đồng/năm, đây là hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam hiện nay.Bên cạnh đó, PTI cũng sẽ bảo hiểm cho gần 3.000 thân nhân của các cán bộ nhân viên FPT với mức phí ưu đãi. Thông qua hợp đồng bảo hiểm này, cán bộ nhân viên của FPT và người thân sẽ được hỗ trợ chi trả các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp thương tật do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản, bù đắp phần thu nhập bị mất, hoặc giảm trong thời gian nghỉ điều trị và bù đắp trong các trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bộ phận vĩnh viễn, thương tật toàn bộ tạm thời…Lãnh đạo PTI cho biết, việc PTI trở thành...

Vừa qua, Tổng công ty bảo hiểm bưu điện PTI và tập đoàn FPT đã ký kết hợp đồng bảo hiểm cho gần 12.000 cán bộ nhân viên của tập đoàn. Theo đó, PTI là nhà bảo hiểm cho các cán bộ nhân viên của của tập đoàn FPT (bao gồm 25 công ty thành viên) giai đoạn 2011 – 2012. Với tổng phí bảo hiểm 18 tỷ đồng/năm, đây là hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, PTI cũng sẽ bảo hiểm cho gần 3.000 thân nhân của các cán bộ nhân viên FPT với mức phí ưu đãi. Thông qua hợp đồng bảo hiểm này, cán bộ nhân viên của FPT và người thân sẽ được hỗ trợ chi trả các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp thương tật do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản, bù đắp phần thu nhập bị mất, hoặc giảm trong thời gian nghỉ điều trị và bù đắp trong các trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bộ phận vĩnh viễn, thương tật toàn bộ tạm thời…

Lãnh đạo PTI cho biết, việc PTI trở thành nhà bảo hiểm của một tập đoàn lớn như FPT đã chứng tỏ được năng lực tài chính cũng như chất lượng dịch vụ của PTI trên thị trường. Dự kiến, trong thời gian tới, PTI sẽ tiếp tục phát triển các gói sản phẩm phù hợp với các doanh nghiệp và tập đoàn lớn, nhằm đem lại quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Theo Vnmedia