Thứ tư,  28/09/2022

Năm 2015: Sản phẩm công nghiệp chủ lực chiếm 10 – 15% tổng kim ngạch xuất khẩu

Ảnh minh hoạ. Nguồn: dddn.vn Đây là một trong những mục tiêu vừa được UBND TP Hà Nội đặt ra trong Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (CNCL) của thành phố giai đoạn năm 2011 - 2015.Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị liên quan phải nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường tổ chức cho doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại; tìm kiếm thị trường, giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hỗ trợ phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; hỗ trợ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.Chương trình còn đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân năm cao hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn từ 5 - 10%; phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của sản phẩm CNCL chiếm 30 - 35% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: dddn.vn

Đây là một trong những mục tiêu vừa được UBND TP Hà Nội đặt ra trong Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (CNCL) của thành phố giai đoạn năm 2011 – 2015.

Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị liên quan phải nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường tổ chức cho doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại; tìm kiếm thị trường, giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; hỗ trợ phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; hỗ trợ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chương trình còn đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng bình quân năm cao hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn từ 5 – 10%; phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của sản phẩm CNCL chiếm 30 – 35% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố…

Theo Website Dangcongsan