Thứ sáu,  12/08/2022

Thi đua yêu nước: Động lực xây dựng nông thôn mới

LSO-Kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 8/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ phát động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ở nơi địa đầu của tổ quốc, thi đua yêu nước đã và đang tạo nên sức bật nhanh chóng về kinh tế - xã hội và đây cũng chính là động lực mạnh mẽ để Lạng Sơn xây dựng nông thôn mới.Nhân dân xã Thiện Long, huyện Bình Gia chung sức làm giao thôngTrong những năm qua, phong trào thi đua phát triển hạ tầng nông thôn được nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương đã huy động được hàng triệu ngày công khai thác cát sỏi tại chỗ và đóng góp công sức làm giao thông, thủy lợi làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Chỉ tính riêng phong trào làm đường giao thông nông thôn trong 5 năm trở lại đây, nhân dân đã mở mới 693km; bê tông hóa 546km; tự đầu...

LSO-Kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 8/6/2011, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ phát động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Ở nơi địa đầu của tổ quốc, thi đua yêu nước đã và đang tạo nên sức bật nhanh chóng về kinh tế – xã hội và đây cũng chính là động lực mạnh mẽ để Lạng Sơn xây dựng nông thôn mới.
Nhân dân xã Thiện Long, huyện Bình Gia chung sức làm giao thông
Trong những năm qua, phong trào thi đua phát triển hạ tầng nông thôn được nhân dân các địa phương trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương đã huy động được hàng triệu ngày công khai thác cát sỏi tại chỗ và đóng góp công sức làm giao thông, thủy lợi làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Chỉ tính riêng phong trào làm đường giao thông nông thôn trong 5 năm trở lại đây, nhân dân đã mở mới 693km; bê tông hóa 546km; tự đầu tư xây dựng được 56 cây cầu các loại…Tiêu biểu trong các phong trào này là Bình Gia, Tràng Định, Bắc Sơn…Đối với thủy lợi, hàng nghìn công trình thủy lợi nhỏ, cùng với hàng trăm km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển. Các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ từ các tổ chức đoàn thể đến từng hộ nông dân. Mặt trận Tổ quốc với chức năng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đã cùng với các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; vì người nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết…Đến nay, quỹ vì người nghèo của tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng nghìn nhà đại đoàn kết, trị giá trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo…
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, từ đó nhiều hội viên không những đã vươn lên thoát nghèo mà còn có khả năng giúp đỡ cộng đồng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ của Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp chặt chẽ với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nếu nhu cách đây 5 năm, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn toàn tỉnh chỉ là 2.500 hộ, thì cho đến nay, đã lên đến trên 5 vạn hộ. Con số đó đã minh chứng cho sức vươn của nhân dân Lạng Sơn thông qua các phong trào thi đua.

Cùng với các tổ chức đó, tuổi trẻ tỉnh Lạng Sơn đã hăng hái thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên, khơi dậy được tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở đoàn, hội ở cơ sở vững mạnh. Đến nay đã có trên 150 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết hàng nghìn việc làm cho lao động trẻ; xây dựng hơn 200 công trình thanh niên với trị giá xấp xỉ 2 tỷ đồng. Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, Lạng Sơn đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp tạo nên sức bật mạnh mẽ cho khu vực nông thôn huy động được mọi nguồn lực cho khu vực này và một điều rất quan trọng là từng bước thay đổi được tư duy của người nông dân, không còn là trông chờ, ỷ lại mà đã dần thể hiện được sự chủ động, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Đây chính là động lực quan trọng để Lạng Sơn xây dựng thành công nông thôn mới, hướng tới một nông thôn năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Lê Minh