Thứ ba,  16/08/2022

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ảnh minh hoạ (nguồn: vnn) UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014.Theo đó trong giai đoạn 2011-2014, thành phố Hà Nội sẽ trích 6 tỷ đồng từ ngân sách cho việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp. Điều này góp phần triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.Ngoài ra, kinh phí cũng được dành cho việc biên soạn nội dung theo chuyên đề, phổ biến văn bản quy phạm quan luật liên quan...

Ảnh minh hoạ (nguồn: vnn)

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2014.

Theo đó trong giai đoạn 2011-2014, thành phố Hà Nội sẽ trích 6 tỷ đồng từ ngân sách cho việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp. Điều này góp phần triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, kinh phí cũng được dành cho việc biên soạn nội dung theo chuyên đề, phổ biến văn bản quy phạm quan luật liên quan đến doanh nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cho doanh nghiệp và cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý; giải đáp, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật….

Trước đó, ngày 05/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg v/v phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 với tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 190 tỷ đồng.

Theo Website Dangcongsanvn