Thứ sáu,  23/02/2024

Nghệ An hạ giá đất và hệ số thuê đất cho các DN

Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. (Nguồn: Internet)Tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về việc điều chỉnh lại giá đất và đơn giá thuê đất của các doanh nghiệp theo hướng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Tỉnh điều chỉnh hạ mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp từ 70% so với mức giá có cùng điều kiện thuận lợi như nhau xuống còn 50% và điều chỉnh lại hệ số đơn giá thuê đất với mức cao nhất là 2% xuống mức cao nhất còn 1,56%. Ngoài việc điều chỉnh lại giá đất và đơn giá thuê đất theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Cục Thuế Nghệ An và các ngành liên quan xem xét, đưa ra các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty Thái...


Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. (Nguồn: Internet)

Tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về việc điều chỉnh lại giá đất và đơn giá thuê đất của các doanh nghiệp theo hướng tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh điều chỉnh hạ mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp từ 70% so với mức giá có cùng điều kiện thuận lợi như nhau xuống còn 50% và điều chỉnh lại hệ số đơn giá thuê đất với mức cao nhất là 2% xuống mức cao nhất còn 1,56%.

Ngoài việc điều chỉnh lại giá đất và đơn giá thuê đất theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc cũng giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Cục Thuế Nghệ An và các ngành liên quan xem xét, đưa ra các phương án nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty Thái Đại Phong, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An, Công ty cổ phần Trung Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực miền Trung, Công ty Hùng Hưng.

Năm nay tại Nghệ An, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp với một số cơ quan báo chí và các ngành chức năng trong tỉnh, giá đất và hệ số thuê đất của các doanh nghiệp được quy định là rất cao, làm cho doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận./.

Theo VietnamPlus.vn