Thứ sáu,  12/08/2022

Tràng Định nỗ lực thực hiện Nghị quyết 11 CP của Chính phủ

LSO-Từ đầu năm đến nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tràng Định xác định là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11 CP của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.Xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu Nà NưaNgay từ đầu năm, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ thị, quyết định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 11 CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ như: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xác định số 10% tiết kiệm chi của đơn vị mình và quyết định giao số tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm cho các đơn vị thực hiện với tổng kinh phí tiết kiệm là 1.830,5 triệu đồng; rà soát các dự án đầu tư, danh mục dự án cắt giảm. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, UBND huyện đã xây dựng những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong năm 2011. Các giải pháp đi sâu vào phát huy thế...

LSO-Từ đầu năm đến nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Tràng Định xác định là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11 CP của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu Nà Nưa
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ thị, quyết định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 11 CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ như: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn xác định số 10% tiết kiệm chi của đơn vị mình và quyết định giao số tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm cho các đơn vị thực hiện với tổng kinh phí tiết kiệm là 1.830,5 triệu đồng; rà soát các dự án đầu tư, danh mục dự án cắt giảm. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, UBND huyện đã xây dựng những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong năm 2011. Các giải pháp đi sâu vào phát huy thế mạnh của huyện, tập trung thu ngân sách, tạo thêm nguồn thu; phát triển tốt công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chú trọng phát triển lưới điện quốc gia tại nông thôn và vùng đặc biệt khó khăn. Về điều hành công tác XDCB, các giải pháp tập trung vào quản lý chất lượng công trình và tiến độ thi công, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Về các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tăng cường sự phối hợp lồng ghép các chương trình để đạt hiệu quả cao hơn; tiết kiệm chi, chỉ thực hiện chi những hạng mục cần thiết cấp bách phục vụ công việc, công tác quản lý trên địa bàn. Không duyệt chi mua sắm những tài sản chưa cần thiết, cấp bách để tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và đời sống… nhằm ổn định và phát triển kinh tế; tập trung quản lý tốt thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phát triển thương mại, dịch vụ, tăng cường xuất khẩu, phát huy thế mạnh của một huyện biên giới cửa khẩu; làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh giải ngân vốn vay để phát triển sản xuất, đơn giản hóa các thủ tục trong vay vốn.

Xác định phát triển KT-XH là một nhiệm vụ trọng tâm trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong sản xuất. Nền kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ xuân được 6.379,45 ha, đạt 100,77% kế hoạch, bằng 104,46% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa xuân đạt năng suất khá cao 51 tạ/ha; ngô xuân 50,5 tạ/ha. Hiện nay, bà con đang khẩn trương hoàn tất gieo cấy vụ mùa. Xuất khẩu hàng hóa qua biên giới tăng mạnh, chủ yếu là nông lâm sản như: thạch đen, sắn khô. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 4 đợt kiểm tra được trên 170 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, phát hiện 15 cơ sở vi phạm các quy định của nhà nước; xử phạt nộp ngân sách 10,9 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 71,01 triệu đồng. Qua các đợt kiểm tra, hoạt động thương mại – dịch vụ đã lành mạnh hơn, góp phần chống gian lận thương mại, ổn định thị trường, không để các đơn vị, cá nhân lợi dụng tăng giá tùy tiện, trái pháp luật. Trong đầu tư XDCB, huyện đã nghiệm thu, đưa 2 công trình vào sử dụng. Các công trình chuyển tiếp đang được thi công đúng tiến độ. Ngay trong quý I/2011, huyện đã hoàn thành phê duyệt quyết toán 51 công trình XDCB năm 2010 và các năm trước. Tổng khối lượng đề nghị quyết toán 23.301,7 triệu đồng, giá trị quyết toán 22.100,57 triệu đồng, giảm chi phí 1.201,13 triệu đồng. Công tác thu, chi ngân sách được chú trọng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án tăng thu ngân sách, quản lý thu, rà soát khai thác tối đa các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm được 5.715,84 triệu đồng, đạt 62,61% dự toán giao, đạt 136,56% so với cùng kỳ… Công tác chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, về cơ bản mọi khoản chi của các cơ quan, đơn vị đều nằm trong dự toán được phê duyệt từ đầu năm và chi đúng, chi đủ theo định mức, nguyên tắc tài chính, đáp ứng kịp thời chi cho con người và hoạt động thường xuyên từ huyện đến xã. Cùng với đó, các ngân hàng trên địa bàn đã cho nhiều hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để phục vụ sản xuất, đầu tư mua máy móc, công cụ, cây, con, giống… góp phần đáng kể cho công tác xóa đói, giảm nghèo.

Đức Anh