Thứ hai,  08/08/2022

Đảm bảo nguồn vốn cho vay để hộ nghèo phát triển sản xuất

LSO-Trong những năm qua, nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ về hộ nghèo đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo khắc phục những khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Với số hộ nghèo theo tiêu chí mới tăng lên hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp, triển khai công tác giải ngân cho vay, đảm bảo các hộ nghèo đều được hưởng thụ nguồn vốn. Nông dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng chăm sóc cây bí xanhVới 220 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn, phường trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội đã luôn chuyển tải nguồn vốn kịp thời tới người dân. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, các phương tiện, công cụ sản xuất như máy cày, máy bơm, chuồng trại… được đầu tư nâng cấp và đổi mới; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ được mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó thúc đẩy mạnh...

LSO-Trong những năm qua, nguồn vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ về hộ nghèo đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo khắc phục những khó khăn, vươn lên phát triển sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Với số hộ nghèo theo tiêu chí mới tăng lên hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp, triển khai công tác giải ngân cho vay, đảm bảo các hộ nghèo đều được hưởng thụ nguồn vốn.
Nông dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng chăm sóc cây bí xanh
Với 220 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn, phường trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội đã luôn chuyển tải nguồn vốn kịp thời tới người dân. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, các phương tiện, công cụ sản xuất như máy cày, máy bơm, chuồng trại… được đầu tư nâng cấp và đổi mới; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ được mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào phát triển kinh tế, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần làm chuyển biến tích cực diện mạo kinh tế- xã hội ở nhiều vùng quê. Tiếp tục phát huy hiệu quả đó, đảm bảo các hộ nghèo đều được tiếp cận nguồn vốn, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực kiểm tra, rà soát, đối chiếu các khoản nợ đến hạn, tiến hành thu hồi vốn nhằm đảm bảo quay vòng nguồn vốn cho vay. Trong 6 tháng đầu năm 2011, doanh số thu nợ chương trình hộ nghèo được trên 50 tỷ đồng, huy động tiết kiệm hộ nghèo được trên 7 tỷ đồng. Các phòng giao dịch cấp huyện đã chủ động giải ngân nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất cho hộ nghèo. Đến nay, doanh số giải ngân đạt trên 61,5 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên 480 tỷ đồng với 39 nghìn hộ nghèo dư nợ.
Danh sách hộ nghèo theo tiêu chí mới tăng lên, hiện toàn tỉnh có 51.129 hộ nghèo, còn hơn 12 nghìn hộ nghèo chưa được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi. Như vậy, nhu cầu vay vốn của hộ nghèo còn rất lớn, nhất là ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao như Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập… Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo được cấp bổ sung là 85,5 tỷ đồng, với kế hoạch đến cuối năm đạt tổng dư nợ chương trình hộ nghèo 554,8 tỷ đồng. Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Ngân hàng Chính sách đã tăng cường phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội từ cấp huyện đến cơ sở làm tốt công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo cụ thể ở từng địa phương. Qua đó, nắm số hộ đã thoát nghèo, những hộ tái nghèo, hộ cận nghèo… để có một danh sách hộ nghèo đầy đủ và chính xác làm cơ sở tiến hành lập kế hoạch sử dụng vốn, điều chỉnh và phân bổ nguồn vốn. Trên cơ sở danh sách hộ nghèo đã có, các phòng giao dịch đang tập trung giải ngân nguồn vốn, đảm bảo giải ngân đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của hộ nghèo.

Hiện nay, nhận thức cũng như đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, khó khăn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng chương trình tín dụng vốn, bên cạnh rà soát hộ nghèo, tạo điều kiện giải ngân cho vay…, các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình vốn ưu đãi. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong sử dụng vốn, giúp họ sử dụng vốn phát triển sản xuất có hiệu quả, không ngừng tăng nguồn thu nhập và ổn định đời sống, tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương.

Lâm Như