Thứ ba,  16/08/2022

Tràng Định đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản

LSO-Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, huyện Tràng Định có tổng vốn đầu tư trên 75 tỷ đồng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2011, cơ bản các dự án được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ nhưng vẫn còn một số dự án triển khai chậm như dự án xây dựng bãi rác thải huyện, dự án nhà trẻ 10/10. Thi công hoàn thiện trụ sở Phòng giáo dục đào tạo huyện Tràng ĐịnhĐến giữa tháng 7/2011, giá trị khối lượng thực hiện các dự án đạt 40% kế hoạch, tuy nhiên tiến độ giải ngân chỉ đạt 30% vốn kế hoạch năm 2011. Trong tổng số 7 nguồn vốn tỉnh giao với gần 50 danh mục chương trình dự án do huyện làm chủ đầu tư có trên 15 dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới, còn lại là các dự án chuyển tiếp và thanh toán nợ, đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, nước sạch, nhà...

LSO-Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, huyện Tràng Định có tổng vốn đầu tư trên 75 tỷ đồng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2011, cơ bản các dự án được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ nhưng vẫn còn một số dự án triển khai chậm như dự án xây dựng bãi rác thải huyện, dự án nhà trẻ 10/10.
Thi công hoàn thiện trụ sở Phòng giáo dục đào tạo huyện Tràng Định
Đến giữa tháng 7/2011, giá trị khối lượng thực hiện các dự án đạt 40% kế hoạch, tuy nhiên tiến độ giải ngân chỉ đạt 30% vốn kế hoạch năm 2011. Trong tổng số 7 nguồn vốn tỉnh giao với gần 50 danh mục chương trình dự án do huyện làm chủ đầu tư có trên 15 dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới, còn lại là các dự án chuyển tiếp và thanh toán nợ, đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, nước sạch, nhà văn hoá thôn theo Quyết định 143/TTg, chương trình 134 kéo dài, dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học, hỗ trợ giáo dục miền núi vùng có nhiều khó khăn đã cơ bản được giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2011. Nếu như các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh đạt yêu cầu về khối lượng, tiến độ và giải ngân thì các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện khối lượng giải ngân đạt thấp. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương mới cấp phát giải ngân được gần 4 tỷ đồng trên 17,3 tỷ đồng kế hoạch vốn giao đầu năm, vốn chương trình 120 giải ngân được 400 triệu đồng trên tổng kế hoạch vốn giao năm 2011 là trên 3,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm tiến độ và kết quả giải ngân đạt thấp là do công tác quản lý triển khai dự án của các phòng ban cấp huyện chưa tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ. Một nguyên nhân khác dẫn tới khối lượng giải ngân chưa đạt là bởi khối lượng thực hiện dở dang dẫn tới thiếu biên bản nghiệm thu, thiếu hồ sơ thanh toán.
Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ bản trong năm 2011, ông Nguyễn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đã đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án 6 tháng cuối năm. Theo đó, tập trung vào nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc 6 công trình có khả năng hoàn thành trong năm gồm: bãi xử lý rác thải huyện, hội trường UBND huyện, trường mầm non 10/10, trụ sở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trụ sở UBND xã Đoàn Kết và Phòng giáo dục-đào tạo huyện. Đối với các công trình khởi công mới cần tăng tiến độ hoàn thành hồ sơ kịp phê duyệt và thi công trong quý III/2011 gồm 4 công trình thuỷ lợi, 1 công trình giao thông và 2 công trình sử dụng nguồn vốn kiến thiết thị chính. Đối với 6 giải pháp thực hiện, ngoài đẩy nhanh tiến độ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng các dự án phải được triển khai đồng bộ. Đồng thời tăng cuờng kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng các cấp và thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Công Quân