Thứ sáu,  23/02/2024

7 tháng đầu năm, 199 tỷ đồng chi sai quy định

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho hay, trong tháng 7/2011, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), toàn ngành Kho bạc đã phát hiện 4.500 khoản chi của 1.900 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 37 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định. Như vậy trong 7 tháng của năm 2011, toàn ngành Kho bạc thực hiện kiểm soát ước đạt 208.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Qua đó, đã phát hiện trên 24.500 khoản chi của 13.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 199 tỷ đồng. Tính đến tháng 7/2011, số vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung KBNN nhận được từ cơ quan tài chính là 143.687 tỷ đồng; số vốn XDCB tập trung năm 2011 đã giải ngân qua KBNN ước đạt 80.000 tỷ đồng đạt 56 % so với kế hoạch vốn năm 2011 KBNN đã nhận...Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho hay, trong tháng 7/2011, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước (NSNN), toàn ngành Kho bạc đã phát hiện 4.500 khoản chi của 1.900 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 37 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định.

Như vậy trong 7 tháng của năm 2011, toàn ngành Kho bạc thực hiện kiểm soát ước đạt 208.000 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Qua đó, đã phát hiện trên 24.500 khoản chi của 13.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 199 tỷ đồng.

Tính đến tháng 7/2011, số vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung KBNN nhận được từ cơ quan tài chính là 143.687 tỷ đồng; số vốn XDCB tập trung năm 2011 đã giải ngân qua KBNN ước đạt 80.000 tỷ đồng đạt 56 % so với kế hoạch vốn năm 2011 KBNN đã nhận được.Theo VnMedia