Thứ bảy,  13/08/2022

Văn Quan: Tập trung thu xuân, làm mùa

LSO- Vào những ngày này, đến huyện Văn Quan nhân dân ai nấy đều bận rộn ngoài đồng. Từ cánh đồng Khánh Khê, Văn An sang các xã Tràng Phái, Tân Đoàn… người gặt lúa, bẻ ngô, người đang khẩn trương làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Với tinh thần khẩn trương đó, nhân dân cũng đã gieo cấy gần xong trên các diện tích của chân ruộng một vụ. Nông dân huyện Văn Quan thu hoạch lúaVụ xuân năm nay, huyện Văn Quan gieo cấy lúa được 1.464,7 ha, ngô được hơn 1.359 ha, đỗ tương 105,8 ha… Cũng như nhiều địa phương khác, Văn Quan vào vụ xuân muộn hơn so với mọi năm do thời tiết rét đậm kéo dài. Song, toàn huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chủ động tốt các điều kiện về thuỷ lợi, phân bón, phòng trừ sâu, bệnh… nên diện tích cây trồng vẫn đảm bảo tiến độ sinh trưởng và phát triển. Trong những ngày qua, nhân dân các địa phương đều tích cực thu hoạch, đến nay, các loại cây trồng như đỗ tương, đậu xanh, lạc… đã thu hoạch xong; diện tích...

LSO- Vào những ngày này, đến huyện Văn Quan nhân dân ai nấy đều bận rộn ngoài đồng. Từ cánh đồng Khánh Khê, Văn An sang các xã Tràng Phái, Tân Đoàn… người gặt lúa, bẻ ngô, người đang khẩn trương làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Với tinh thần khẩn trương đó, nhân dân cũng đã gieo cấy gần xong trên các diện tích của chân ruộng một vụ.
Nông dân huyện Văn Quan thu hoạch lúa


Vụ xuân năm nay, huyện Văn Quan gieo cấy lúa được 1.464,7 ha, ngô được hơn 1.359 ha, đỗ tương 105,8 ha… Cũng như nhiều địa phương khác, Văn Quan vào vụ xuân muộn hơn so với mọi năm do thời tiết rét đậm kéo dài. Song, toàn huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chủ động tốt các điều kiện về thuỷ lợi, phân bón, phòng trừ sâu, bệnh… nên diện tích cây trồng vẫn đảm bảo tiến độ sinh trưởng và phát triển. Trong những ngày qua, nhân dân các địa phương đều tích cực thu hoạch, đến nay, các loại cây trồng như đỗ tương, đậu xanh, lạc… đã thu hoạch xong; diện tích ngô thu hoạch được trên 90%, diện tích lúa được trên 60% với năng suất và sản lượng ước đạt khá so với mọi năm, năng suất lúa đạt khoảng 50,2 tạ/ha, ngô đạt 48,3 tạ/ha. Song song với thu hoạch, hiện nay, đối với diện tích gieo cấy một vụ và diện tích vừa thu hoạch xong, nhân dân đã chủ động làm đất, gieo cấy vụ tiếp theo. Phấn đấu thực hiện kế hoạch vụ mùa sẽ gieo cấy trên diện tích 3.254 ha lúa và hàng trăm ha ngô, rau, đậu các loại… huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát tình hình làm đất, gieo trồng và đôn đốc nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện phân bón, thuỷ lợi… Theo đó, ngay từ trước khi vào vụ đến nay, huyện đã nhập trên 23 nghìn kg giống lúa, ngô các loại, trong đó lúa chủ yếu là giống bao thai, có bán tại các cửa hàng trên địa bàn thị trấn Văn Quan, xã Khánh Khê, Yên Phúc, Tân Đoàn và Điềm He để đảm bảo cung ứng giống phục vụ gieo trồng. Thực hiện công tác thuỷ lợi, huyện tiếp tục cung ứng kịp thời nguồn xi măng cho các địa phương kiên cố hoá hệ thống kênh mương, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các công trình vốn sự nghiệp thuỷ lợi năm 2011 đang thực hiện như: đập và mương Tắc Kè ở xã Bình Phúc; mương Khun Lung, xã Chu Túc; đập Nà Quan, xã Phú Mỹ; tuyến dẫn nước Năm Lay, xã Hoà Bình. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kĩ thuật canh tác lúa, ngô cho nông dân, làm tốt công tác bảo vệ thực vật, phòng trừ sâu, bệnh, đảm bảo chăm sóc cây trồng vụ mùa. Với tinh thần tích cực, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện vào vụ, tiến độ gieo trồng vụ mùa đã được thực hiện tốt. Tính đến thời điểm này, nhân dân các địa phương đã gieo cấy được khoảng 2.380 ha lúa, đạt 73,1% kế hoạch, ngô hè thu được 280 ha, khoai lang 80 ha, đỗ tương 230 ha, lạc 36 ha…
Hiện nay, các cấp, ngành chức năng của huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát các xã, thị trấn tập trung thu hoạch diện tích cây trồng còn lại để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa. Trong đó, tiếp tục quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm… để luôn đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, chủ động nắm bắt tình hình phát triển của cây trồng, phát hiện sâu, bệnh và có những biện pháp phòng trừ kịp thời.


Lâm Như