Thứ ba,  16/08/2022

Ứng dụng thành công công nghệ thông tin vào quản lý thuế

Cục Thuế Hà Nội là cục thuế lớn trong cả nước cả về số thu ngân sách, phạm vi, quy mô và đầu mối quản lý người nộp thuế (NNT). Từ ngày 1-8-2008 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, theo đó Cục Thuế Hà Nội hợp nhất với Cục Thuế Hà Tây có tới 23 phòng thuộc Văn phòng cục và 29 chi cục thuế quận, huyện, thị xã với hơn 3.500 cán bộ, công chức. Đồng thời Cục Thuế Hà Nội cũng quản lý số lượng NNT lớn trong toàn quốc, với 80 nghìn doanh nghiệp (DN) và hơn 100 nghìn hộ cá thể, hơn một triệu người có mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đóng góp số thu ngân sách đến 100 nghìn tỷ đồng. Với vai trò và vị trí đặc biệt ấy, Cục Thuế luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thành Ủy, UBND thành phố Hà Nội trong công cuộc cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa (HĐH).Trong những năm qua với chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển, chuyển dịch...

Cục Thuế Hà Nội là cục thuế lớn trong cả nước cả về số thu ngân sách, phạm vi, quy mô và đầu mối quản lý người nộp thuế (NNT). Từ ngày 1-8-2008 thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, theo đó Cục Thuế Hà Nội hợp nhất với Cục Thuế Hà Tây có tới 23 phòng thuộc Văn phòng cục và 29 chi cục thuế quận, huyện, thị xã với hơn 3.500 cán bộ, công chức. Đồng thời Cục Thuế Hà Nội cũng quản lý số lượng NNT lớn trong toàn quốc, với 80 nghìn doanh nghiệp (DN) và hơn 100 nghìn hộ cá thể, hơn một triệu người có mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đóng góp số thu ngân sách đến 100 nghìn tỷ đồng. Với vai trò và vị trí đặc biệt ấy, Cục Thuế luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Thành Ủy, UBND thành phố Hà Nội trong công cuộc cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa (HĐH).

Trong những năm qua với chủ trương khuyến khích đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nên số DN, NNT phát triển với tốc độ nhanh. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã thật sự quan tâm đến công tác quản lý thu thuế, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn TP Hà Nội. Giai đoạn 2005-2010 là thời gian Luật Quản lý thuế được ban hành, đã nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế, NNT và các cấp, các ngành, các đơn vị được xác định rõ ràng rành mạch. Hệ thống thuế là hệ thống quản lý thống nhất trên toàn quốc nên hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) cũng được triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã từng bước khẳng định vị trí của mình với kết quả thu ngân sách luôn chiếm tỷ trọng lớn trên toàn quốc và liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Kết quả đạt được do Ban lãnh đạo Cục Thuế đã xác định muốn quản lý thu thuế có hiệu quả đối với lượng DN và NNT lớn thì không thể không coi trọng ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế. Trong những năm qua Cục Thuế liên tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý, trên cơ sở đó sẽ thực hiện tốt CCHC. Cục Thuế chú trọng công tác đào tạo tin học cho cán bộ thuế: từ năm 2008 trở về trước, Cục đều gửi cán bộ tham gia các lớp đào tạo tin học do Tổng cục Thuế mở mỗi khi triển khai ứng dụng mới; năm 2009, đào tạo tin học ứng dụng theo hướng chuyên sâu cho cán bộ thuế (bốn lớp tin học đào tạo cho 160 lãnh đạo cấp phòng và chi cục, 12 lớp tập huấn các ứng dụng nâng cao); năm 2010 tổ chức được 42 lớp tập huấn tin học ứng dụng cho 1.518 lượt cán bộ thuế, tập huấn ứng dụng kê khai thuế qua mạng cho hơn 8.000 lượt DN, quyết toán thuế TNCN cho hơn 10 nghìn lượt DN, phối hợp với Cục CNTT đào tạo ứng dụng cho 240 lượt cán bộ của Văn phòng cục và 11 chi cục trực thuộc.

Trong năm năm qua, với những nỗ lực cố gắng, hệ thống CNTT tại Cục Thuế Hà Nội đã có bước tiến khá dài. Việc triển khai mạnh mẽ CNTT ở hầu khắp các lĩnh vực quản lý thuế, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho công tác quản lý, góp phần đưa nền hành chính thuế tiến dần tới hiện đại, khoa học và hiệu quả, giúp Cục Thuế Thủ đô giảm bớt được áp lực trước khối lượng công việc khổng lồ.

Cục Thuế Hà Nội được Tổng cục Thuế ghi nhận là địa phương có nhiều bứt phá trong triển khai CNTT mấy năm gần đây, thể hiện như: cấp mã số thuế TNCN qua mạng nhiều nhất (1,6 triệu mã số); triển khai đồng bộ chương trình HĐH thu nộp ngân sách; kết nối kho bạc – thuế – tài chính – hải quan tại 29 quận, huyện, thị xã; nổi bật là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về triển khai ứng dụng nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng in-tơ-nét cho các DN (10 nghìn DN).

Qua việc triển khai thành công, Cục Thuế Hà Nội đúc kết sáu bài học kinh nghiệm cơ bản về ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thu thuế:

Một là, ứng dụng CNTT phục vụ quản lý thu thuế không phải là trách nhiệm của riêng bộ phận tin học. Để tin học hóa trong công tác quản lý thuế, nghĩa là các quy trình công việc xử lý nghiệp vụ và quản lý điều hành phải dần được tin học hóa.

Hai là, cần tuyên truyền để lãnh đạo các cấp: phòng, chi cục, đội thuế và chuyên viên nhận thức đúng về mục tiêu, tính hiệu quả và phương pháp giải quyết của ứng dụng CNTT. Muốn phát triển ứng dụng CNTT được tốt thì không chỉ là đầu tư hạ tầng, máy móc thiết bị hiện đại mà từng cán bộ thuế phải là một mắt xích, vừa có nhiệm vụ khai thác thông tin trên hệ thống để xử lý nghiệp vụ vừa có nhiệm vụ cập nhật thông tin đã được xử lý để chia sẻ thông tin với cán bộ khác liên quan.

Ba là, để bảo đảm cho phát triển hệ thống thông tin, cần bồi dưỡng năng lực và tạo thói quen cho chuyên viên: Để từng cán bộ thuế thực hiện được đúng vai trò của mình vừa khai thác được thông tin trên hệ thống vừa cập nhật được thông tin xử lý thì trước hết cán bộ thuế phải có khả năng khai thác thông tin và phải có thói quen khai thác thông tin đồng thời phải thực hiện cập nhật thông tin để luôn luôn có thông tin mới.

Bốn là, triển khai ứng dụng CNTT trong hệ thống cần bảo đảm trang thiết bị hệ thống hạ tầng như: máy móc thiết bị, hệ thống mạng, các ứng dụng hỗ trợ thuận lợi để cán bộ thuế có thể thực hiện thuận tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, triển khai được ứng dụng CNTT trong hệ thống thuế cần phải có quy trình, quy chế cụ thể và sự chỉ đạo kiểm soát quyết liệt từ lãnh đạo các cấp để buộc các công chức thừa hành nhiệm vụ phải tuân thủ tạo thói quen thực hiện, hạn chế tính ngại khó, ngại khổ trong bước đầu thực hiện.

Sáu là, triển khai thành công mỗi chương trình, ứng dụng cần phải xây dựng chương trình kế hoạch với lộ trình triển khai chi tiết, phân công phân nhiệm cụ thể. Giao đúng việc, đúng người tới từng cán bộ thuế, bộ phận trong đơn vị. Xác định rõ bộ phận đầu mối, chủ trì công việc, các bộ phận phối hợp triển khai, trách nhiệm của từng cán bộ thuế được giao phụ trách các mảng công việc. Xây dựng quy trình giải quyết công việc khoa học, hợp lý để tăng tính hiệu quả trong triển khai.

Theo Nhandan