Thứ ba,  09/08/2022

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước bảy tháng đạt 3,1 tỷ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 7 đạt khoảng 500 triệu USD, đưa tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu bảy tháng qua lên 3,1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường lớn tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị, như Hoa Kỳ tăng 48,8%, Trung Quốc 60,5%, Ca-na-đa 66,2% về giá trị. Trong nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, xuất khẩu tôm có mức tăng trưởng cao nhất. Đến nay, cả nước đã xuất khẩu hơn 115 nghìn tấn tôm, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm sú tăng 15% về khối lượng và 30% về giá trị; xuất khẩu tôm chân trắng tăng 37% về khối lượng và 72% về giá trị so với cùng kỳ....

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 7 đạt khoảng 500 triệu USD, đưa tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu bảy tháng qua lên 3,1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường lớn tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị, như Hoa Kỳ tăng 48,8%, Trung Quốc 60,5%, Ca-na-đa 66,2% về giá trị. Trong nhóm hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, xuất khẩu tôm có mức tăng trưởng cao nhất. Đến nay, cả nước đã xuất khẩu hơn 115 nghìn tấn tôm, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, tăng 15% về khối lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm sú tăng 15% về khối lượng và 30% về giá trị; xuất khẩu tôm chân trắng tăng 37% về khối lượng và 72% về giá trị so với cùng kỳ.

Theo Nhandan