Thứ sáu,  12/08/2022

BIDV Lạng Sơn với Nghị quyết 11/NQ- CP

LSO- Thực hiện các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ- CP của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) đã xây dựng và thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ông Bế Văn Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Lạng Sơn cho biết: Để triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất các nội dung trong Nghị quyết số 11/NQ- CP của Chính phủ cùng các chỉ thị của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Lạng Sơn đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong toàn đơn...

LSO- Thực hiện các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ- CP của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) đã xây dựng và thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Bế Văn Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Lạng Sơn cho biết: Để triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất các nội dung trong Nghị quyết số 11/NQ- CP của Chính phủ cùng các chỉ thị của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV Lạng Sơn đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong toàn đơn vị, để từ đó thực hiện tốt các biên pháp tiết kiệm chống lãng phí, đồng lòng chung sức cùng hệ thống BIDV góp phần kiềm chế lạm phát.
Khách hàng giao dịch tại máy ATM của Ngân hàng ĐTPT


Xác định thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc trong việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản, công cụ lao động, quản lý công vụ, quảng cáo tiếp thị… sẽ góp phần làm giảm các chi phí trong quản lý công, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, ban giám đốc chi nhánh đã có các biện pháp kịp thời, cụ thể như: chỉ đạo phòng tổ chức hành chính phối hợp với phòng kế toán tổ chức kiểm kê nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ số tài sản, công cụ để từ đó có các biện pháp sử dụng triệt để, hiệu quả những tài sản hiện có, tránh, giảm mua sắm mới. Các tập thể, cá nhân, kể cả các cấp lãnh đạo trong đơn vị nếu vi phạm cũng sẽ phải bồi thường và tùy theo mức độ mà xử lý kỷ luật theo quy định của ngành. Việc mua sắm tài sản công căn cứ vào các nhu cầu thực tế không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt về số lượng, chủng loại, đơn giá mua sắm cũng phải thực hiện công khai, rõ ràng, minh bạch và theo giá thị trường. Các chi phí quản lý công vụ cũng được thắt chặt. Các văn bản, tài liệu không có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật đều được thực hiện truyền tải trên mạng nội bộ, hạn chế tối đa việc in ấn lãng phí. Chế độ xăng xe, chi công tác phí đều được rà soát, quản lý nghiêm túc, các xe ô tô thi hành công vụ đều có sổ nhật trình công tác, được bảo dưỡng định kỳ để giảm đến thấp nhất mức tiêu hao xăng dầu. Việc chi quảng cáo, tiếp thị, lễ tân, khánh tiết luôn gắn với hiệu quả kinh doanh, do đó các chương trình này đều được lựa chọn phù hợp với từng thời điểm, đối tượng khách hàng. Song song với các biện pháp quản lý, tiết kiệm chi phí theo tinh thần Nghị quyết 11/NĐ- CP của Chính phủ cùng các quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc các vi phạm, BIDV Lạng Sơn cũng đặc biệt chú trọng đến công tác khen thưởng. Các cá nhân, bộ phận có biện pháp và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiết kiệm chi phí sẽ được biểu dương, khen thưởng trong toàn chi nhánh và toàn hệ thống.
Do có những biện pháp thực hiện nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp quản lý chi, hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả cao. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 1,3 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5% giới hạn tín dụng quý và bằng 88,1% giới hạn tín dụng năm. Trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 265 tỉ đồng, chiếm 20,9% tổng dư nợ, dư nợ trung và dài hạn đạt hơn 1000 tỉ đồng, tăng 127,7 tỉ đồng so với đầu năm và chiếm 79,1 tổng dư nợ; dư nợ quán hạn chiếm 7,1% và nợ xấu chỉ chiếm khoảng 0,043%.

Hoàng Huy