Thứ năm,  20/01/2022

Bộ Xây dựng kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động giá

Bộ Xây dựng vừa đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.Theo Bộ này, do chính sách, chế độ, giá cả đền bù luôn thay đổi làm chậm tiến độ thực hiện dự án, tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, giá cả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ và chế độ, chính sách về tiền lương có sự biến động lớn trong quá trình thực hiện dự án đã làm vượt tổng mức đầu tư.Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trên. Theo đó, đối với những dự án đang triển khai thực hiện, nếu điều chỉnh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên vật liệu và tiền lương tối thiểu từ ngày 1/1/2011 làm vượt tổng mức đầu tư thì cho phép chủ đầu tư thực hiện biện pháp...

Bộ Xây dựng vừa đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

Theo Bộ này, do chính sách, chế độ, giá cả đền bù luôn thay đổi làm chậm tiến độ thực hiện dự án, tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, giá cả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ và chế độ, chính sách về tiền lương có sự biến động lớn trong quá trình thực hiện dự án đã làm vượt tổng mức đầu tư.

Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trên. Theo đó, đối với những dự án đang triển khai thực hiện, nếu điều chỉnh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên vật liệu và tiền lương tối thiểu từ ngày 1/1/2011 làm vượt tổng mức đầu tư thì cho phép chủ đầu tư thực hiện biện pháp giảm chi phí như điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi chủng loại vật liệu, cắt giảm những hạng mục không cần thiết… những vẫn phải đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án và chất lượng công trình. Sau khi chủ đầu tư đã áp dụng các giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình nêu trên mà vẫn dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì cho phép được điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư và nhà thầu rà soát, thực hiện giải pháp cắt giảm chi phí như thay đổi chủng loại vật liệu, cải tiến biện pháp thi công đối với những khối lượng chưa thực hiện nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chủ yếu của dự án và chất lượng công trình. Sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên, nếu vẫn còn vượt giá hợp đồng đã ký kết, cho phép được điều chỉnh giá một số loại nguyên, nhiên vật liệu chủ yếu (xăng, dầu, thép, xi măng, cát, đá, gỗ…) có biến động giá lớn và điều chỉnh chi phí nhân công (chỉ điều chỉnh đối với khối lượng xây lắp thực hiện từ ngày 1/1/2011).

Theo Dangcongsan.vn