Thứ bảy,  18/09/2021

Năm 2015, phấn đấu xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 1,6 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Đề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010-2015, đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 1,6 tỷ USD.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành mây tre lá đạt 530 triệu USD, chiếm tỷ trọng 33%; nhóm ngành gốm sứ đạt 480 triệu USD, chiếm tỷ trọng 30%; nhóm ngành dệt thủ công đạt 270 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17%; nhóm ngành gỗ chạm khảm và gia dụng đạt 130 triệu USD, chiếm 8% và các nhóm khác đạt 190 triệu USD, chiếm 12%.Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể tập trung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bền vững; chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với công nghệ có vốn đầu tư thấp, thu hồi nhanh, tiết kiệm nguyên liệu và có khả năng tạo thêm nhiều việc làm. Có cơ chế chính sách khuyến khích nghệ nhân đào tạo...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Đề án xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2010-2015, đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 1,6 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành mây tre lá đạt 530 triệu USD, chiếm tỷ trọng 33%; nhóm ngành gốm sứ đạt 480 triệu USD, chiếm tỷ trọng 30%; nhóm ngành dệt thủ công đạt 270 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17%; nhóm ngành gỗ chạm khảm và gia dụng đạt 130 triệu USD, chiếm 8% và các nhóm khác đạt 190 triệu USD, chiếm 12%.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể tập trung xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bền vững; chú trọng phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống với công nghệ có vốn đầu tư thấp, thu hồi nhanh, tiết kiệm nguyên liệu và có khả năng tạo thêm nhiều việc làm. Có cơ chế chính sách khuyến khích nghệ nhân đào tạo nghề và truyền nghề; chú trọng phát triển đội ngũ các thợ giỏi tại các trường học, viện thiết kế… Chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài, nhất là đối với các thị trường lớn và nhiều tiềm năng như Hoa Kỳ, EU (Đức, Anh, Pháp, Ý…), Nhật Bản, Nga, Ô-xtrây-li-a, các nước Nam Mỹ và Bắc Âu.

Theo Nhandan