Thứ sáu,  08/12/2023

Xuất khẩu da giày sẽ cán đích 6 tỷ USD trong năm 2011

Ảnh minh họa ( Nguồn:vinacorp.vn)Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày trong các tháng gần đây đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010 (tháng 4 tăng 13,1%, tháng 5 tăng 34,1%, tháng 6 tăng 26,1%, tháng 7 tăng 22,6% và tháng 8 tăng 17,4%). Tính chung 8 tháng đầu năm kim ngạch của ngành ước tính đạt 4,18 tỷ USD, bằng 74,7% kế hoạch cả năm và tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2010.Theo Bộ Công Thương, hiện tại các doanh nghiệp da giày có nhiều đơn hàng và tập trung đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành các đơn hàng theo đúng yêu cầu của đối tác. Nguyên nhân khiến đơn hàng tăng vọt là do các doanh nghiệp trong ngành đã tạo lập được uy tín đối với khách hàng nên nhiều thương hiệu giày dép lớn tại EU và Mỹ đã tới tìm hiểu để đặt hàng. Đồng thời sự gia tăng đơn hàng cũng do có sự chuyển dịch mạnh mẽ các đơn hàng từ Trung Quốc bởi chi phí sản xuất tại Trung Quốc hiện tăng quá nóng. Doanh nghiệp hiện tại không...

Ảnh minh họa ( Nguồn:vinacorp.vn)

Theo Báo cáo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày trong các tháng gần đây đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010 (tháng 4 tăng 13,1%, tháng 5 tăng 34,1%, tháng 6 tăng 26,1%, tháng 7 tăng 22,6% và tháng 8 tăng 17,4%). Tính chung 8 tháng đầu năm kim ngạch của ngành ước tính đạt 4,18 tỷ USD, bằng 74,7% kế hoạch cả năm và tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Bộ Công Thương, hiện tại các doanh nghiệp da giày có nhiều đơn hàng và tập trung đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành các đơn hàng theo đúng yêu cầu của đối tác. Nguyên nhân khiến đơn hàng tăng vọt là do các doanh nghiệp trong ngành đã tạo lập được uy tín đối với khách hàng nên nhiều thương hiệu giày dép lớn tại EU và Mỹ đã tới tìm hiểu để đặt hàng. Đồng thời sự gia tăng đơn hàng cũng do có sự chuyển dịch mạnh mẽ các đơn hàng từ Trung Quốc bởi chi phí sản xuất tại Trung Quốc hiện tăng quá nóng. Doanh nghiệp hiện tại không lo thiếu đơn hàng mà lo hoàn thành các đơn hàng theo đúng yêu cầu của đối tác. Tuy nhiên, khó khăn về vốn và nhân lực đang khiến khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành da giày trở nên bấp bênh.

Theo Bộ Công Thương: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp ngành da giày giai đoạn 2011 – 2015 đạt 9,4%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 đạt 8,8%/năm; giai đoạn 2020 – 2025 đạt 8,2%/năm; phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2015 là 9,1 tỷ USD; năm 2020 là 14,5 tỷ USD và năm 2025 đạt 21 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân trong giai đoạn 2011 – 2025 là 10,9%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 là 9,7%/năm và giai đoạn 2021 – 2025 là 7,6%/năm.

Năm 2011, ngành da giày đặt ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD. Để đạt mốc này, ngành da giày đã đầu tư mở rộng thêm trên 3000 dây chuyền sản xuất may mũ giày và các dự án sản xuất cặp, túi, ví; đầu tư mới và mở rộng thêm trên 400 dây chuyền gò ráp và hoàn chỉnh giày dép. Với tình hình hiện nay, xuất khẩu da giày ở nước ta năm 2011 nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu đề ra./.

Theo Dangcongsan.vn