Thứ tư,  06/12/2023

Tổ chức, bình xét giải thưởng "100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012"

Theo Ban Tổ chức, kế hoach bình xét, trao Giải thưởng "100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012" sẽ được phát động trong tháng 10/2011 và trao giải vào tháng 8/2012.Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012” là hình thức tuyên dương khen thưởng của Hội đồng xét thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì.Những thương hiệu được bình xét, trao Giải "100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012" phải đáp ứng các yêu cầu như: Là thương hiệu do UBND tỉnh đề cử; những Thương hiệu đã phát triển từ 5- 10 năm trở lên; đạt các giải thưởng: Thương hiệu Việt, Chất lượng Việt Nam, Sao vàng Đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, có sức cạnh tranh cao.Việc tổ chức bình xét, trao Giải thưởng nói trên là hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo đã thành công trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy...

Theo Ban Tổ chức, kế hoach bình xét, trao Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012” sẽ được phát động trong tháng 10/2011 và trao giải vào tháng 8/2012.Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012” là hình thức tuyên dương khen thưởng của Hội đồng xét thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì.

Những thương hiệu được bình xét, trao Giải “100 Thương hiệu Việt Bền vững năm 2012” phải đáp ứng các yêu cầu như: Là thương hiệu do UBND tỉnh đề cử; những Thương hiệu đã phát triển từ 5- 10 năm trở lên; đạt các giải thưởng: Thương hiệu Việt, Chất lượng Việt Nam, Sao vàng Đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tạo ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, có sức cạnh tranh cao.

Việc tổ chức bình xét, trao Giải thưởng nói trên là hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo đã thành công trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình quản lý chất lượng phát triển bền vững thương hiệu, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước./.

Theo Dangcongsan.vn