Thứ ba,  03/10/2023

Ra mắt Viện Công nghệ xi măng Vicem

Viện công nghệ xi măng Vicem sẽ hỗ trợ đắc lực cho ngành xi măng Việt Nam. Ảnh:ximang.vnNgày 13/9, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Viện công nghệ xi măng Vicem.Viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo xi măng và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng nhằm từng bước triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020 định hướng đến năm 2050.Viện công nghệ xi măng là đơn vị sự nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo các bí quyết công nghệ, quản lý tư vấn lĩnh vực sản xuất xi măng; tư vấn đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành xi măng và vật liệu xây dựng; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ ngành xi măng.Việc ra đời Viện công nghệ xi măng Vicem sẽ hỗ trợ đắc lực cho cho ngành xi măng Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh, công nghệ và chế tạo thiết bị và chất lượng nguồn nhân...

Viện công nghệ xi măng Vicem sẽ hỗ trợ đắc lực cho ngành xi măng Việt Nam. Ảnh:ximang.vn

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Viện công nghệ xi măng Vicem.

Viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo xi măng và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng nhằm từng bước triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020 định hướng đến năm 2050.

Viện công nghệ xi măng là đơn vị sự nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo các bí quyết công nghệ, quản lý tư vấn lĩnh vực sản xuất xi măng; tư vấn đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành xi măng và vật liệu xây dựng; cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ ngành xi măng.

Việc ra đời Viện công nghệ xi măng Vicem sẽ hỗ trợ đắc lực cho cho ngành xi măng Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, phát triển kinh doanh, công nghệ và chế tạo thiết bị và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Dangcongsan.vn