Thứ sáu,  23/02/2024

Công tác khuyến công khu vực miền núi phía bắc còn nhiều khó khăn

Để góp phần ổn định kinh tế trên địa bàn, thời gian qua các tỉnh, thành phố phía bắc đã và đang đẩy mạnh hoạt động khuyến công, coi đây là giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển. Tuy nhiên, công tác khuyến công ở khu vực miền núi các tỉnh phía bắc đang gặp không ít khó khăn cần giải quyết. Đây là những vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm trong hội nghị công tác khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc vừa qua.Theo Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương), kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2011 được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc là hơn 85,170 tỷ đồng, chiếm 46,63% tổng kinh phí khuyến công cả nước. Qua sáu tháng đầu năm, 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã đào tạo nghề cho 24.643 lao động. Các hoạt động đào tạo nghề đều gắn với nhu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp ở nông thôn như may công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, gia công cơ khí, tiểu thủ công nghiệp...

Để góp phần ổn định kinh tế trên địa bàn, thời gian qua các tỉnh, thành phố phía bắc đã và đang đẩy mạnh hoạt động khuyến công, coi đây là giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển. Tuy nhiên, công tác khuyến công ở khu vực miền núi các tỉnh phía bắc đang gặp không ít khó khăn cần giải quyết. Đây là những vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm trong hội nghị công tác khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc vừa qua.

Theo Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương), kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2011 được duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc là hơn 85,170 tỷ đồng, chiếm 46,63% tổng kinh phí khuyến công cả nước. Qua sáu tháng đầu năm, 28 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc đã đào tạo nghề cho 24.643 lao động. Các hoạt động đào tạo nghề đều gắn với nhu cầu lao động của các cơ sở công nghiệp ở nông thôn như may công nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy hải sản, gia công cơ khí, tiểu thủ công nghiệp phục vụ xuất khẩu gắn với vùng nguyên liệu, làng nghề truyền thống hoặc những địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã chú trọng đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp cho 1.058 người với các kỹ năng xây dựng phát triển thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp; phát triển thị trường, chăm sóc và quản lý mối quan hệ với khách hàng; đổi mới phương pháp xây dựng chính sách phát triển công nghiệp và thương mại tại địa phương; nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến công. Ngoài ra, các địa phương cũng đã xây dựng được 36 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, trong đó có 21 mô hình đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc…

Theo Sở Công thương tỉnh Hà Giang, thời gian qua hoạt động khuyến công trên địa bàn đã mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và lợi ích thiết thực cho người lao động tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề mới được hình thành như thêu ren, gốm… hay những nghề truyền thống được khôi phục như dệt thổ cẩm, sản xuất, chế biến rượu… Chương trình khuyến công đã mở ra nhiều cơ hội cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước góp phần tích cực trong xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt kinh tế vùng nông thôn trên địa bàn. Theo Sở Công thương tỉnh Lào Cai, từ khi triển khai chương trình khuyến công thì lĩnh vực TTCN địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân đã được nâng lên; môi trường đầu tư, thủ tục hành chính được cải thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nông thôn. Nhất là từ năm 2006 đến 2010, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương đã đào tạo nghề dệt thổ cẩm, chế biến lâm sản, rèn đúc và gia công cơ khí cho hơn 1.500 lao động… góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Theo đánh giá của Cục Công nghiệp địa phương, mặc dù hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc vẫn duy trì, phát triển, giữ vai trò đầu tàu trong hoạt động khuyến công của cả nước khi nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công ở khu vực này ngày càng lớn. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương thực hiện trong vùng luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng kinh phí khuyến công toàn quốc và đạt mức tăng bình quân giai đoạn 2005 – 2010 là 36,20%, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở khu vực này vẫn còn những vấn đề cần giải quyết khi công tác quản lý khuyến công ở một số địa phương thực hiện chưa tốt. Việc củng cố, kiện toàn và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, biên chế cho các trung tâm khuyến công chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều địa phương chưa thực hiện tốt việc thẩm định cấp cơ sở đối với đề án đăng ký hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia dẫn đến chất lượng đề án đăng ký còn thấp; nhiều đề án không đúng nội dung chương trình, sai dự toán, không xét giao kế hoạch hoặc khi triển khai thực hiện còn gặp khó khăn vướng mắc. Một số đề án khuyến công chưa tập trung hỗ trợ rõ nét, có hiệu quả vào những ngành, nghề, sản phẩm mũi nhọn phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương… Điều đáng lo ngại hơn là hoạt động khuyến công khu vực miền núi còn rất khó khăn do địa bàn quá rộng, giao thông cách trở, nhân lực vừa thiếu vừa yếu, sự liên kết vùng miền còn rời rạc, công tác kiểm tra giám sát còn yếu.

ĐỂ khắc phục tình trạng này, các địa phương cần chủ động tìm mọi giải pháp nhằm khôi phục, duy trì, phát triển hoạt động khuyến công; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp ở nông thôn, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ thông tin, tìm hiểu chính sách về hoạt động khuyến công. Đồng thời, rà soát, cải cách hành chính, làm tốt công tác giải ngân. Sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công tại địa phương; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành đề án đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ chính sách pháp luật cũng như các quy định khác về quản lý hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đề xuất những chính sách như hỗ trợ vốn vay, lãi suất vay, hỗ trợ dịch vụ hành chính công… nhằm duy trì, phát triển sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn. Lãnh đạo các địa phương đề nghị Bộ Công thương tăng nguồn kinh phí, nhất là kinh phí cho hỗ trợ máy móc thiết bị, đào tạo nghề và xây dựng mô hình trình diễn, di dời doanh nghiệp vào cụm công nghiệp làng nghề. Đổi mới cơ chế chính sách cho hoạt động và đơn giản thủ tục giải ngân kinh phí khuyến công. Xây dựng quỹ khuyến công để giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có điều kiện vay vốn ưu đãi…

Theo Nhandan