Thứ năm,  30/03/2023

Ðường ống khí Nam Côn Sơn sẵn sàng tiếp nhận khí trở lại

Đêm 21-9, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã tiến hành phóng con thoi để kiểm tra nốt độ an toàn phần đường ống phía ngoài nhà máy xử lý và trạm van.Như vậy, về cơ bản, NCSP đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí Nam Côn Sơn, vượt kế hoạch đề ra hơn ba ngày, tiết kiệm hàng chục triệu USD cho mỗi ngày dừng hoạt động.Đường ống khí Nam Côn Sơn tiếp nhận khí từ mỏ Lan Tây và Rồng Đôi với công suất tối đa 21 triệu m3 khí/ngày để cung cấp khí thương phẩm sản xuất khoảng một phần ba sản lượng điện của cả nước. Theo thiết kế, nhằm bảo đảm an toàn, sau năm năm hoạt động, đường ống Nam Côn Sơn phải tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn định kỳ một lần. Lần này, đường ống khí Nam Côn Sơn tạm ngưng cung cấp khí hoàn toàn trong 10 ngày (từ ngày 15 đến 24-9) để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn tại Trạm van Long Hải, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Trạm phân phối khí Phú...

Đêm 21-9, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã tiến hành phóng con thoi để kiểm tra nốt độ an toàn phần đường ống phía ngoài nhà máy xử lý và trạm van.

Như vậy, về cơ bản, NCSP đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí Nam Côn Sơn, vượt kế hoạch đề ra hơn ba ngày, tiết kiệm hàng chục triệu USD cho mỗi ngày dừng hoạt động.

Đường ống khí Nam Côn Sơn tiếp nhận khí từ mỏ Lan Tây và Rồng Đôi với công suất tối đa 21 triệu m3 khí/ngày để cung cấp khí thương phẩm sản xuất khoảng một phần ba sản lượng điện của cả nước. Theo thiết kế, nhằm bảo đảm an toàn, sau năm năm hoạt động, đường ống Nam Côn Sơn phải tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn định kỳ một lần.

Lần này, đường ống khí Nam Côn Sơn tạm ngưng cung cấp khí hoàn toàn trong 10 ngày (từ ngày 15 đến 24-9) để thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn tại Trạm van Long Hải, Nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Trạm phân phối khí Phú Mỹ với tổng cộng 82 gói công việc. Ngoài ba gói công việc phức tạp (thực hiện trên ngọn đuốc cao hơn 80 mét) phải thuê nhà thầu chuyên dụng với các thiết bị đặc chủng, 79 gói công việc còn lại đều được thực hiện bởi chính nhân viên NCSP cùng sự tham gia của một số chuyên gia nước ngoài.

Theo Nhandan