Thứ năm,  30/03/2023

Quy định lãi suất cao nhất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là 6%/năm

Ngày 28-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo cho biết, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7-9-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, phần lớn các tổ chức tín dụng đã thực hiện nghiêm túc mức lãi suất huy động cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp Cơ quan Công an phát hiện một số trường hợp vi phạm quy định về việc ấn định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam vượt quá mức lãi suất tối đa 14%/năm; Ngân hàng Nhà nước đã xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp vi phạm này.Bên cạnh đó, có một số tổ chức tín dụng huy động kỳ hạn rất ngắn (24 giờ, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần) với mức lãi suất tối đa 14%/năm, ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho tổ chức tín dụng huy động vốn và hệ thống ngân hàng.Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngày 28-9,...

Ngày 28-9, Ngânng Nnước (NHNN) phát đi thông cáo cho biết, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 7-9-2011 của Thống đốc Ngânng Nnước, phần lớn các tổ chức tín dụng đã thực hiện nghiêm túc mức lãi suất huy động cao nhất theo quy định của Ngânng Nnước.

Tuy nhiên, Ngânng Nnước đã phối hợp Cơ quan Công an phát hiện một số trường hợp vi phạm quy định về việc ấn định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam vượt quá mức lãi suất tối đa 14%/năm; Ngânng Nnước đã xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp vi phạm này.

Bên cạnh đó, có một số tổ chức tín dụng huy động kỳ hạn rất ngắn (24 giờ, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần) với mức lãi suất tối đa 14%/năm, ảnh hưởng không tốt tới việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho tổ chức tín dụng huy động vốn và hệ thống ngânng.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngày 28-9, Ngânng Nnước bannh Thông tư số 30/2011/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânng nước ngoài.

Theo đó, lãi suất cao nhất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm; lãi suất cao nhất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14,5%/năm.

Thông tư quy định, tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngânng Nnước Việt Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và thông tư này.

Bên cạnh đó, đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày thông tư này có hiệu lực thinh, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại thông tư này.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngânng và Ngânng Nnước chi nhánh tỉnh, tnh phố trực thuộc Trung ương tiếnnh kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2011 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 của Thống đốc Ngânng Nnước quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Theo Nhandan