Thứ năm,  30/03/2023

Giúp hội viên nông dân vay hơn 843 tỷ đồng phát triển sản xuất

Ngày 29-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/T.Ư (15-12-2000) của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.Thời gian qua, các cấp ủy đảng của thành phố đã có những chủ trương đúng đắn trong việc phát triển kinh tế ngoại thành theo hướng văn minh, hiện đại. Giá trị sản xuất/ha ngày càng được nâng cao; năm 2010 đạt 147 triệu đồng/ha. "Quỹ hỗ trợ nông dân" toàn thành phố đạt 223 tỷ đồng; đã giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo, hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Các cấp hội nông dân đã tín chấp giúp nông dân vay hơn 843 tỷ đồng từ các ngân hàng và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất, kinh...

Ngày 29-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết mười năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/T.Ư (15-12-2000) của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng của thành phố đã có những chủ trương đúng đắn trong việc phát triển kinh tế ngoại thành theo hướng văn minh, hiện đại. Giá trị sản xuất/ha ngày càng được nâng cao; năm 2010 đạt 147 triệu đồng/ha. “Quỹ hỗ trợ nông dân” toàn thành phố đạt 223 tỷ đồng; đã giúp cho hàng chục nghìn hộ nghèo và cận nghèo, hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Các cấp hội nông dân đã tín chấp giúp nông dân vay hơn 843 tỷ đồng từ các ngân hàng và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất, kinh doanh…

Theo Nhandan