Thứ năm,  30/03/2023

Chia sẻ trách nhiệm trong bảo hiểm nông nghiệp

( Ảnh: TRẦN HẢI )" href="http://nhandan.com.vn/polopoly_fs/1.314896%21/image/360324771.jpg_gen/derivatives/landscape_490/360324771.jpg" id="gallery_594397378_1_314897" class="gallery_594397378_1_314897" style="display: none;">Lightbox link Cây lúa là một trong những cây trồng được Bảo Việt bảo hiểm. ( Ảnh: LÊ HUY ) Nông nghiệp - nông dân - nông thôn (NN-ND-NT) có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của nước ta. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp (SXNN) lại thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó, những rủi ro về thiên tai không chỉ gây nên cảnh đói nghèo trước mắt của người dân mà còn ảnh hưởng lâu dài, là tác nhân gây cản trở trực tiếp tới sự phát triển kinh tế bền vững.Vì vậy, việc triển khai nhiều hình thức huy động tài chính cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai là rất cần thiết, trong đó hình thức bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) đóng vai trò rất quan trọng.Theo số liệu của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hiện nay, tại Việt Nam có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) hoạt động trong lĩnh vực phi nhân thọ và hai doanh nghiệp tái bảo hiểm. Tổng...