Thứ tư,  29/03/2023

Không để tổ chức tín dụng mất khả năng thanh khoản

Hôm qua 5-10, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo nội dung cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chủ trì với lãnh đạo 12 ngân hàng thương mại lớn đánh giá tình hình thị trường tiền tệ, đề ra các định hướng hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. Nhận định nguồn vốn huy động VND giảm sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của một số tổ chức tín dụng nhưng Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào mất khả năng thanh khoản.Xử lý nghiêm vi phạm Tại cuộc họp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng hoạt động tiền tệ, ngân hàng đang có chuyển biến tích cực phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Hầu hết các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động bằng VND và ngoại tệ, trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình còn một số vấn đề cần được tiếp tục xử lý trong thời...

Hôm qua 5-10, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo nội dung cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình chủ trì với lãnh đạo 12 ngân hàng thương mại lớn đánh giá tình hình thị trường tiền tệ, đề ra các định hướng hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. Nhận định nguồn vốn huy động VND giảm sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của một số tổ chức tín dụng nhưng Ngân hàng Nhà nước cam kết sẽ không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào mất khả năng thanh khoản.

Xử lý nghiêm vi phạm

Tại cuộc họp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng hoạt động tiền tệ, ngân hàng đang có chuyển biến tích cực phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Hầu hết các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động bằng VND và ngoại tệ, trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình còn một số vấn đề cần được tiếp tục xử lý trong thời gian tới như: nguồn vốn huy động VND giảm sẽ ảnh hưởng đến thanh khoản của một số tổ chức tín dụng, một số tổ chức tín dụng áp dụng khuyến mại trong huy động vốn làm cho lãi suất huy động vượt mức trần theo quy định, sử dụng nguồn vốn nước ngoài để mở rộng cho vay bằng ngoại tệ sẽ tăng rủi ro thanh khoản.

Theo Ngân hàng Nhà nước, định hướng điều hành trong thời gian tới là bám sát mọi diễn biến trên thị trường để chủ động có các giải pháp thích hợp, kiểm soát nghiêm tăng trưởng tín dụng dưới 20% theo hướng không nhất thiết phải sử dụng hết dư địa tăng trưởng tín dụng còn lại, ưu tiên và tập trung vốn với lãi suất hợp lý cho nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ. Thống đốc Nguyễn Văn Bình phát động toàn hệ thống đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh vượt trần lãi suất huy động dưới mọi hình thức và khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nợ xấu. Đảm bảo cơ cấu lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước phù hợp.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ kịp thời có giải pháp đủ hiệu lực và khả năng cần thiết làm giảm đến mức tối đa chênh lệch giữa giá vàng trong nước với quốc tế, chống đầu cơ vàng và tác động ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ và tỷ giá. Bên cạnh đó, sẽ giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của thị trường, chủ động phát hiện các tổ chức tín dụng có biểu hiện hay nguy cơ mất khả năng thanh khoản để có biện pháp xử lý kịp thời, không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào mất khả năng thanh khoản.

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay sản xuất
Theo Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng thương mại tham dự cuộc họp đã thể hiện sự nhất trí cao với những đánh giá của Thống đốc về thực trạng tình hình kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng; các giải pháp điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong thời gian từ nay đến cuối năm. Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho rằng, các tổ chức tín dụng cần chỉ đạo trong toàn hệ thống tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất huy động (VND và ngoại tệ), tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, xử lý các trường hợp sai phạm.

Khuyến khích và tiếp tục ủng hộ những ngân hàng, tổ chức, cá nhân phát hiện những sai phạm về quy định trần lãi suất huy động để Ngân hàng Nhà nước có biện pháp xử lý kịp thời. Các ngân hàng thương mại cho rằng Ngân hàng Nhà nước cần thiết ban hành ngay văn bản quán triệt các ngân hàng chấp hành nghiêm túc quy định tại Thông tư 30/2011/TT-NHNN, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Ngân hàng nào có tình trạng lãi suất tiền gửi cộng với các khoản chi khuyến mại vượt trần quy định, sẽ bị xử lý nghiêm. Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cũng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đưa mặt bằng lãi suất cho vay trong biên độ 17% – 19% đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị 01/CT-NHNN.


Theo SGGP