Thứ sáu,  31/03/2023

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 42 xã: Những kết quả bước đầu

Bên cạnh kết quả đo đạc bản đồ địa chính ở 42 xã là tương đối lớn, tuy nhiên vẫn chưa phủ khắp toàn tỉnh, nhiều diện tích của các huyện khác chưa được đo đạc bản đồ địa chính để cấp đổi lại giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý. Mặc dù chính quyền địa phương đã tích cực quan tâm chỉ đạo công tác đo đạc phục vụ dự án, nhưng việc giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa giải quyết triệt để, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa tốt.

LSO-Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 42 xã thuộc huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn được triển khai thực hiện từ năm 2008 đến nay đã hoàn thành công tác đo đạc và lập hồ sơ địa chính. Qua đây, đã góp phần để người sử dụng thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất đai, đồng thời tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên bàn.
Cán bộ Sở TN&MT kiểm tra đúc cột mốc địa chính – Ảnh: Hoàng Văn Toàn
Rút kinh nghiệm từ những năm trước, trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 76 xã, phường, thị trấn được đo đạc bản đồ địa chính, các xã còn lại vẫn sử dụng bản đồ 299 (chỉ đo đất ruộng và một phần diện tích đất nương bãi canh tác cố định, không đo hết các loại đất khác); đối với đất lâm nghiệp dùng bản đồ địa hình để khoanh, đất ở tại nông thôn tự kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ). Do vậy, hồ sơ địa chính độ chính xác không cao và không đầy đủ dữ liệu để phục cụ công tác quản lý. Xác định rõ những tồn tại đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập, thẩm định, tổ chức thực hiện các dự án về đo đạc bản đồ gắn với cấp giấy CNQSDĐ, trong đó có thực hiện ở 42 xã thuộc 3 huyện trên.
Sau 3 năm triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng với đơn vị thi công, tiến hành đo đạc được 28.455,36 ha đất, lập được 5.185 tờ bản đồ. Để thực hiện dự án này, sở đã phối hợp chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đất đai, nhất là công tác đo đạc địa chính, cấp giấy CNQSDĐ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai, nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên đất.
Từ đó, công tác đo đạc đất đai tại 42 xã đã có những thuận lợi được sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân. Cụ thể, đơn vị đo đạc đã tiến hành đo vẽ tại 13 xã của huyện Bắc Sơn là 1.724 tờ bản đồ, với diện tích 12.345,1 ha; huyện Bình Gia là 13 xã, lập được 2.120 tờ bản đồ, diện tích là 7.657,72 ha; huyện Văn Quan là 16 xã, lập 1.341 tờ bản đồ với diện tích 8.452,54 ha. Theo ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ địa chính, Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết: Đến nay sản phẩm bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính ở 42 xã đã được Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao tài liệu cho UBND các huyện để phục vụ công tác sắp xếp, điều chỉnh, quy hoạch đất đai, phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Trên cơ sở kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính ở dự án 42 xã, sở đã và đang tiến hành cấp giấy CNQSDĐ cho các tổ chức và hộ gia đình có diện tích đất ở và đất nông nghiệp tại ba huyện trên. Đến nay, đã cấp đổi và cấp mới được 80.061 giấy CNQSDĐ với diện tích đạt 6.356,75 ha, trong đó đất ở cấp được 14.676 giấy, đất nông nghiệp cấp được 65.385 ha. Số diện tích còn lại Sở tiếp tục cấp chuyển giấy CNQSDĐ về các xã để cấp cho tập thể và cá nhân hộ gia đình, theo dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012.
Bên cạnh kết quả đo đạc bản đồ địa chính ở 42 xã là tương đối lớn, tuy nhiên vẫn chưa phủ khắp toàn tỉnh, nhiều diện tích của các huyện khác chưa được đo đạc bản đồ địa chính để cấp đổi lại giấy CNQSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý. Mặc dù chính quyền địa phương đã tích cực quan tâm chỉ đạo công tác đo đạc phục vụ dự án, nhưng việc giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa giải quyết triệt để, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa tốt.

Trong thời gian tới, để việc đo đạc, đánh giá điều chỉnh đất đai triển khai có hiệu quả cần có sự vào cuộc của các ngành và địa phương trong chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền công tác vận động quần chúng nhân dân; hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án được phê duyệt; đôn đốc đơn vị triển khai công tác cấp giấy chứng nhận cho nhân dân các xã đã đo đạc và sắp xếp xong… Qua đó, giúp bà con vùng nông thôn, dân tộc vùng cao ổn định sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo.

Trung Xuân