Thứ năm,  30/03/2023

Hội thảo về vốn đầu tư tư nhân vào Đông Nam Á

Ngày 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm Đầu tư tài chính tư nhân toàn cầu Thunderbird (TPEC- Mỹ) tổ chức Hội thảo “Vốn đầu tư tư nhân vào Đông Nam Á”, với sự tham dự của gần 200 nhà quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới cùng các doanh nghiệp Việt Nam. Trong hai ngày (6 và 7/10), các diễn giả sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về triển vọng kinh tế và tình hình vốn đầu tư tư nhân ở khu vực Đông Nam Á, trình bày chiến lược của các quỹ đầu tư khi vào đây; giới thiệu khung pháp lý cho việc đầu tư, các chiến lược thẩm định đầu tư, thoái vốn, quản lý quỹ...Nhận định về hoạt động đầu tư tại khu vực Đông Nam Á, các nhà đầu tư cho rằng các doanh nghiệp cần tạo niềm tin cho các quỹ đầu tư bằng cách đưa ra những cam kết rõ ràng, có kế hoạch phát triển dài hạn, thái độ nghiêm...

Ngày 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm Đầu tư tài chính tư nhân toàn cầu Thunderbird (TPEC- Mỹ) tổ chức Hội thảo “Vốn đầu tư tư nhân vào Đông Nam Á”, với sự tham dự của gần 200 nhà quản lý quỹ hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới cùng các doanh nghiệp Việt Nam.Trong hai ngày (6 và 7/10), các diễn giả sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về triển vọng kinh tế và tình hình vốn đầu tư tư nhân ở khu vực Đông Nam Á, trình bày chiến lược của các quỹ đầu tư khi vào đây; giới thiệu khung pháp lý cho việc đầu tư, các chiến lược thẩm định đầu tư, thoái vốn, quản lý quỹ…

Nhận định về hoạt động đầu tư tại khu vực Đông Nam Á, các nhà đầu tư cho rằng các doanh nghiệp cần tạo niềm tin cho các quỹ đầu tư bằng cách đưa ra những cam kết rõ ràng, có kế hoạch phát triển dài hạn, thái độ nghiêm túc trong kinh doanh và có một đội ngũ quản lý có năng lực.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Xuân Quang, Cục phó Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định: Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tích cực phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thu hút các quỹ đầu tư tư nhân trong thời gian tới. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với các yêu cầu quốc tế, tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Supawat Likittanawong, Giám đốc Lakeshore Capital cũng đánh giá: Việt Nam là một thị trường mới nổi, có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư tư nhân trong thời gian tới./.

Theo Dangcongsan.vn