Thứ sáu,  31/03/2023

Bắc Ninh xác định khâu đột phá về kinh tế

Cùng các địa phương trong cả nước, năm 2011 là năm đầu Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Có thể khẳng định đến thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả bước đầu trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 vào cuộc sống, tạo tiền đề quan trọng đưa Bắc Ninh vững bước trên con đường CNH - HĐH.Một năm qua, mặc dù kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước tình hình kinh tế - xã hội phải đối mặt với những khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chín tháng và dự báo cả năm 2011 đạt những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu có khả năng vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó đã góp phần tạo động lực, niềm tin và sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ và...

Cùng các địa phương trong cả nước, năm 2011 là năm đầu Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Có thể khẳng định đến thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả bước đầu trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 vào cuộc sống, tạo tiền đề quan trọng đưa Bắc Ninh vững bước trên con đường CNH – HĐH.

Một năm qua, mặc dù kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường; trong nước tình hình kinh tế – xã hội phải đối mặt với những khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh chín tháng và dự báo cả năm 2011 đạt những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu có khả năng vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó đã góp phần tạo động lực, niềm tin và sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 thiết thực và hiệu quả, trong đó nổi bật là: Tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ tăng trưởng năm 2011 ước đạt 17% (kế hoạch đề ra là 14,5-15,5%).

Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng hơn 72% so cùng kỳ; ước năm 2011 đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm trước (mức tăng bình quân hằng năm giai đoạn 2011 – 2015 do Đại hội đề ra là 20,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh; công nghiệp tăng trưởng cao, nông nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển khá, năng suất lúa vụ xuân đạt 69,1 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Qua thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, đến nay, toàn tỉnh rà soát xác định 65 công trình, với tổng mức đầu tư hơn 646 tỷ đồng thuộc diện ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thi công; thu ngân sách tăng khá, chín tháng đầu năm ước đạt 4.557 tỷ đồng, phấn đấu năm 2011 đạt hơn 6.000 tỷ đồng; hoạt động ngân hàng ổn định, huy động tín dụng chín tháng năm 2011 tăng 28,4%, so với cuối năm 2010 hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư… tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 3,3 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng quan trọng được đầu tư, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; trong đó, khởi công các công trình trọng điểm như công trình Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, cầu vượt sông Đuống, đường 295B… Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục chuyển biến, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các bệnh viện; đã khởi công xây dựng Trường THPT chuyên Bắc Ninh hiện đại, xúc tiến xây dựng hệ thống trường THCS chất lượng cao cấp huyện, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và bồi dưỡng nhân tài…

Kết quả đó đã tạo tiền đề để Bắc Ninh hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2011 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo đà để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020. Trong đó dự báo nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế, giá trị công nghiệp, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu…

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng nhìn chung kinh tế Bắc Ninh còn gặp không ít khó khăn, thách thức khi bước sang giai đoạn phát triển mới: Cấu trúc ngành kinh tế chưa đáp ứng theo yêu cầu phát triển hiện đại; có sự phân tầng và khoảng cách giữa “khu vực truyền thống” và khu vực mới; chỉ số sáng tạo của nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng chưa cao. Nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng theo chiều rộng, do đóng góp chủ yếu của yếu tố vốn, lao động còn chiếm tỷ lệ cao, sức cạnh tranh thấp; công tác thực hiện quy hoạch còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu về tổ chức không gian kinh tế và đô thị trên phạm vi toàn tỉnh.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã xác định mục tiêu xuyên suốt, bao trùm là phấn đấu đến năm 2015, đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, cần tiếp tục đổi mới tư duy, xác định các giải pháp đột phá về kinh tế, biến tầm nhìn chiến lược đã xác định trong Nghị quyết thành hiện thực. Sự đột phá đó vừa bảo đảm để đạt kết quả đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, vừa tạo cho nền kinh tế – xã hội chuyển biến về chất, đưa Bắc Ninh vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tập trung rà soát các chương trình, kế hoạch nhằm xác định mục tiêu, điều kiện cần và đủ để xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp. Do đó vấn đề quan trọng là cần xây dựng các yếu tố nền tảng của tỉnh công nghiệp thể hiện trên tất cả các mặt kinh tế, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tổ chức không gian kinh tế và đô thị; quan trọng hơn hết, yếu tố con người, điều kiện xã hội phù hợp với trình độ phát triển.

Phát huy lợi thế so sánh, thúc đẩy quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, trên cơ sở định hướng hiện đại hóa cơ cấu nội bộ của từng ngành, tạo khả năng cạnh tranh vượt trội. Trong những năm qua, quy mô công nghiệp của tỉnh tăng nhanh, từ 6.720 tỷ đồng (giá cố định năm 1994) lên 36.537 tỷ đồng năm 2010, tốc độ tăng bình quân 40,3%/năm, tỷ trọng đóng góp năm 2010 của ngành công nghiệp là 46% GDP; thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, nhưng tỷ lệ giá trị gia tăng còn thấp. Nền tảng kinh tế của một tỉnh công nghiệp phải dựa vào ngành công nghiệp hiện đại, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt 40-45%, xấp xỉ mức của cả nước vào năm 2020. Tiếp tục nâng cao tỷ trọng và thực hiện chính sách đầu tư có chọn lọc, ưu đãi, khuyến khích đầu tư các ngành công nghệ cao, điện tử, viễn thông, cơ điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị quang học, hàng tiêu dùng cao cấp, tận dụng xu hướng tích hợp công nghệ trong thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; hình thành và kết nối đô thị công nghiệp, khu đào tạo, nghiên cứu, triển khai, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp với các trung tâm công nghệ cao, trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực phía bắc.

Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tài chính, ngân hàng, dịch vụ phát triển kinh doanh, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường, nâng cao giá trị gia tăng từ thị trường bất động sản; tăng nhanh thu ngân sách đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phấn đấu tăng trưởng giá trị gia tăng ngành dịch vụ ngang bằng hoặc cao hơn ngành công nghiệp, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP. Trong đó, hướng tới tạo bước đột phá trong phát triển dịch vụ du lịch với việc đầu tư xây dựng các dự án dịch vụ khách sạn, khu du lịch văn hóa tâm linh, dự án du lịch tại các làng quan họ, làng nghề…

Tạo nhận thức mới trong xây dựng nông thôn mới; trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh có năng suất, chất lượng, giá trị cao, đáp ứng yêu cầu đa mục tiêu: nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tham gia bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nâng cao thu nhập cho người nông dân, phù hợp với quá trình phát triển công nghiệp và đô thị; tăng tỷ trọng chăn nuôi quy mô công nghiệp, trang trại, mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; quy hoạch phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, phát triển công nghệ sinh học, cơ giới hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ, hướng vào đô thị và công nghiệp; giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích và xây dựng thiết chế văn hóa theo hướng: lấy công nghiệp tác động vào nông nghiệp, văn minh đô thị tác động vào nông thôn; thực hiện có hiệu quả chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X); chương trình xây dựng nông thôn mới gắn quá trình đô thị hóa với việc thực hiện các tiêu chí với chuẩn cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị loại 1 vào năm 2020.

Theo Nhandan