Thứ năm,  30/03/2023

Kinh tế hợp tác tụt hậu về khoa học và công nghệ

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định sáng nay đã tổ chức Hội thảo “Khoa học công nghệ phát triển bền vững và các tiêu chí bảo vệ môi trường phù hợp với HTX trong tiến trình hội nhập quốc tế”.Theo báo cáo của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, đến tháng 6-2011, cả nước có 369 nghìn tổ hợp tác (tăng 5.668 tổ hợp tác so với năm 2010), 19 nghìn 127 HTX (tăng 282 HTX), 57 Liên hiệp HTX (tăng 2 liên hiệp HTX) ở nhiều loại hình HTX nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, thương mại-dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng, CN-TTCN, quỹ TDND, dịch vụ điện nước, môi trường và các lĩnh vực khác. Tại hội thảo, đại biểu Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tập trung đánh giá thực trạng hoạt động ứng dụng KH và CN của khu vực HTX có nhiều bất cập. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nghệ chỉ có 9%, các nghiên cứu phát minh có 2,5% là một khó khăn lớn đối với sự nghiệp CNH-HĐH...

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định sáng nay đã tổ chức Hội thảo “Khoa học công nghệ phát triển bền vững và các tiêu chí bảo vệ môi trường phù hợp với HTX trong tiến trình hội nhập quốc tế”.

Theo báo cáo của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, đến tháng 6-2011, cả nước có 369 nghìn tổ hợp tác (tăng 5.668 tổ hợp tác so với năm 2010), 19 nghìn 127 HTX (tăng 282 HTX), 57 Liên hiệp HTX (tăng 2 liên hiệp HTX) ở nhiều loại hình HTX nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, thương mại-dịch vụ, giao thông vận tải, xây dựng, CN-TTCN, quỹ TDND, dịch vụ điện nước, môi trường và các lĩnh vực khác. Tại hội thảo, đại biểu Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã tập trung đánh giá thực trạng hoạt động ứng dụng KH và CN của khu vực HTX có nhiều bất cập.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nghệ chỉ có 9%, các nghiên cứu phát minh có 2,5% là một khó khăn lớn đối với sự nghiệp CNH-HĐH của nước ta nói chung và của khu vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng. Các HTX còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận với KH và CN kể cả tính tích cực, mức độ sử dụng và trình độ ứng dụng. Nguyên nhân chủ yếu theo các HTX là thiếu thông tin về công nghệ, thiếu nhà tư vấn về công nghệ nên không dám mạo hiểm đầu tư. Nhiều kết quả điều tra cho thấy nhu cầu đổi mới công nghệ tiên tiến khu vực HTX và doanh nghiệp nhỏ là 20,2%; nhu cầu đổi mới công nghệ phù hợp là 79,8%.

Về vấn đề môi trường, theo đánh giá của Trung tâm KHCN và Môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) thực trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp có nhiều bất cập. Số liệu điều tra cho thấy khoảng 35% số người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đọc nhãn thuốc; 94% số hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không theo hướng dẫn trên bao bì; 70% số người pha chế và sử dụng thuốc không theo hướng dẫn; 50% số người dùng tay pha chế thuốc bảo vệ thực vật; 81,4% số người mua thuốc để ngay trong nhà…

Hội thảo cũng đã đưa ra một số giải pháp về bảo vệ môi trường; định hướng chiến lược KH-CN và môi trường khu vực kinh tế hợp tác, HTX đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở các lĩnh vực trên; kiến nghị Nhà nước tập trung vào việc ban hành các chính sách, cơ chế pháp lý, hỗ trợ, khuyến khích, xây dựng và nhân rộng mô hình nhằm giải bài toán bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Nhandan