Thứ sáu,  24/03/2023

Doanh nhân trẻ Lạng Sơn: Tăng cường liên kết qua tổ chức Hội

Có thể nói, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã từng bước khẳng định được vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trẻ, đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, nhiều phong trào của hội đã được hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. Đồng thời, hội cũng chú trọng đề xuất với các cấp, các ngành tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng liên kết hợp tác, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để luôn xứng đáng là mái nhà chung của những doanh nhân trẻ, những người luôn xung kích, đi đầu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LSO-Dưới mái nhà chung của Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn, 69 doanh nhân trẻ đã tạo được một mối liên kết bền chặt trên tinh thần hợp tác để cùng phát triển, chung tay để xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp và góp sức vì lợi ích của cộng đồng.
Khu đô thị N20 – Một dự án vượt khó để khởi công trong năm 2011
Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã trở thành một diễn đàn để các doanh nhân trẻ có thêm nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học hỏi, hợp tác trong quá trình sản xuất, kinh doanh; góp phần tạo môi trường thuận lợi để xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các doanh nghiệp; khơi dậy sự đồng thuận; khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; phát huy vai trò xung kích, đi đầu của doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế.
Anh Hoàng Minh Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian vừa qua, các hội viên đã luôn tích cực, sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; quan tâm chăm lo bảo vệ tốt quyền lợi cho người lao động; tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Các doanh nhân trẻ luôn nêu cao ý thức chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp hàng chục tỉ đồng cho ngân sách nhà nước, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động.
Trong giai đoạn nền kinh tế nhiều biến động như hiện nay, các doanh nhân hội viên đã chủ động tăng cường hơn nữa mối liên kết thông qua tổ chức hội, tích cực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hội cũng đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước, góp phần đưa tiếng nói, kiến nghị chính đáng của các doanh nhân trẻ đến các cơ quan có thẩm quyền.
Thông qua tổ chức hội, các doanh nhân trẻ được tăng cường giao lưu, học hỏi bằng việc tham gia vào nhiều chương trình doanh nghiệp trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển được tổ chức thường xuyên tại các địa phương. Thông qua các hoạt động trên, hội đã ký kết được nhiều chương trình phối hợp với những nội dung lớn như: Phối hợp hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững; phối hơp, giúp đỡ doanh nghiệp liên kết, hợp tác cùng phát triển; phối hợp tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; phối hợp thực hiện xây dựng văn hóa doanh nhân…
Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn cũng đã tích cực tham gia ký kết các chương trình phối hợp với các phòng, ban của tỉnh và các huyện, với các tổ chức hội khác nhằm mở rộng hơn nữa mối liên kết, hợp tác vì mục tiêu phát triển chung. Thông qua tổ chức hội, các doanh nhân trẻ cũng có nhiều hơn những cơ hội để chia sẻ với cộng đồng, nhiều hội viên đã phát huy tốt tinh thần xung kích, đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Có thể nói, Hội Doanh nhân trẻ Lạng Sơn đã từng bước khẳng định được vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nhân trẻ, đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao, nhiều phong trào của hội đã được hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ. Đồng thời, hội cũng chú trọng đề xuất với các cấp, các ngành tháo gỡ, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, mở rộng liên kết hợp tác, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để luôn xứng đáng là mái nhà chung của những doanh nhân trẻ, những người luôn xung kích, đi đầu trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trúc Lam