Thứ tư,  08/12/2021

Chín tháng, PVN nộp ngân sách vượt kế hoạch cả năm

Tại buổi họp báo chiều 11-10, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, PVN đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chín tháng đầu năm, trong đó đáng chú ý chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và nộp ngân sách vượt kế hoạch của cả năm.Theo đó, Tập đoàn đạt 493 nghìn tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 98% kế hoạch năm, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2010.Trong chín tháng qua, tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 116 nghìn tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010.Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí, đạt 35 triệu tấn thu hồi, bằng 100% kế hoạch năm. Có ba phát hiện dầu khí mới, ký năm hợp đồng dầu khí mới, trong đó có bốn hợp đồng trong nước và một hợp đồng thỏa thuận ở nước ngoài.Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã đưa ba mỏ dầu khí vào khai thác, trong đó ở trong nước hai mỏ và nước ngoài một mỏ.Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 17,45 triệu...

Tại buổi họp báo chiều 11-10, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, PVN đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chín tháng đầu năm, trong đó đáng chú ý chỉ tiêu gia tăng trữ lượng và nộp ngân sách vượt kế hoạch của cả năm.

Theo đó, Tập đoàn đạt 493 nghìn tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 98% kế hoạch năm, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong chín tháng qua, tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước 116 nghìn tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010.

Tập đoàn đã gia tăng trữ lượng dầu khí, đạt 35 triệu tấn thu hồi, bằng 100% kế hoạch năm. Có ba phát hiện dầu khí mới, ký năm hợp đồng dầu khí mới, trong đó có bốn hợp đồng trong nước và một hợp đồng thỏa thuận ở nước ngoài.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã đưa ba mỏ dầu khí vào khai thác, trong đó ở trong nước hai mỏ và nước ngoài một mỏ.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 17,45 triệu tấn, bằng 103% kế hoạch chín tháng và 75% kế hoạch năm 2011. Trong đó, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 3,43 triệu tấn, tăng 7 % so với cùng kỳ năm 2010, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 1,36 triệu tấn. Riêng doanh thu dịch vụ dầu khí chín tháng đạt 141 nghìn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch đề ra chín tháng, và bằng 77% kế hoạch cả năm (183 nghìn tỷ đồng), tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá trị thực hiện đầu tư trong chín tháng của Tập đoàn đạt gần 62 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân các dự án đầu tư đạt 60 nghìn tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm. Tập đoàn đã tiến hành rà soát, đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là hơn 7,25 nghìn tỷ đồng.

Toàn Tập đoàn đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành 38 công trình; khởi công mới 16 công trình.

Theo Nhandan