Thứ sáu,  28/01/2022

Nhiều giải pháp tài chính cho doanh nghiệp phát triển xanh

Ngày 14-10, đại diện các quỹ tín dụng phát triển xanh, sạch trong nước và quốc tế đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam để giới thiệu những hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp trong việc tiết kiệm năng lượng, phát triển xanh và phát triển bền vững.Đại diện Quỹ ủy thác tín dụng xanh Việt Nam, ông Lê Xuân Thịnh, cho biết, quỹ sẽ bảo lãnh tối đa 50% tổng giá trị khoản vay và trả thưởng tối đa 25% tổng giá trị khoản vay cho các doanh nghiệp đang hoạt động có những giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, các dự án đầu tư công nghệ sạch… đóng góp cho sự phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Thế Vinh, đại diện Quỹ đầu tư phát triển sạch Mekong Brahmaputra (Tập đoàn Dragon Capital), cũng cho biết, quỹ sẽ cung cấp một khoản vay ưu đãi cho chủ tòa nhà để thực hiện đầu tư tiết kiệm năng lượng, hạn mức 49% tổng chi phí đầu tư thời hạn trong 8 năm, khoản vay không thế chấp. Bên cạnh đó, doanh...

Ngày 14-10, đại diện các quỹ tín dụng phát triển xanh, sạch trong nước và quốc tế đã có buổi gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam để giới thiệu những hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp trong việc tiết kiệm năng lượng, phát triển xanh và phát triển bền vững.

Đại diện Quỹ ủy thác tín dụng xanh Việt Nam, ông Lê Xuân Thịnh, cho biết, quỹ sẽ bảo lãnh tối đa 50% tổng giá trị khoản vay và trả thưởng tối đa 25% tổng giá trị khoản vay cho các doanh nghiệp đang hoạt động có những giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, các dự án đầu tư công nghệ sạch… đóng góp cho sự phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Vinh, đại diện Quỹ đầu tư phát triển sạch Mekong Brahmaputra (Tập đoàn Dragon Capital), cũng cho biết, quỹ sẽ cung cấp một khoản vay ưu đãi cho chủ tòa nhà để thực hiện đầu tư tiết kiệm năng lượng, hạn mức 49% tổng chi phí đầu tư thời hạn trong 8 năm, khoản vay không thế chấp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được chia sẻ phần năng lượng tiết kiệm hàng quý; đóng góp giá trị và hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển dự án. Từ đó, giúp thu hẹp khoảng cách giữa báo cáo đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế…


Theo SGGP